Neporiadok na sídliskách

Porozhadzované odpadky po sídliskách pridávajú slušným občanom vrásky na čele.

Foto: ilustračné

V poslednom období sa na sociálnych sieťach často objavujú fotky z viacerých mestských častí Nitry, na ktorých sú po zemi porozhadzované odpadky. Často sa jedná o rôzne trávnaté plochy, detské ihriská alebo málo frekventované uličky v okolí panelákov.

„Upratovanie verejných plôch majú v zmluve aj dodávatelia na údržbu zelene. Je stanovený počet vyčistení, ktoré má ten konkrétny dodávateľ počas roka urobiť a termíny zadáva objednávateľ (pracovník Strediska mestských služieb). Pracovníci na aktivačné práce (nezamestnaní) vypomáhajú v nadmerne znečistených lokalitách a počas obdobia mimo zadania čistenia dodávateľovi prác na údržbu zelene,“ povedal Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitra.  

Zdroj foto: Facebooková stránka Klokočina – problémy obyvateľov

Pred pár týždňami dokonca prišlo k incidentu, kedy sa takéto neupratané odpadky rozdrvili kosačkou pri mestskom kosení. Na sídlisku tak zostal po kosení ešte väčší neporiadok. V tomto prípade sa však jednalo o ojedinelú situáciu.

„Súhlasíme, že rozsekanie nečistôt kosačkou znásobí „pocit znečistenia“ a pokúsime sa do budúcna skoordinovať operácie, aby sa tento nežiaduci stav eliminoval. Úplne ho ale vyriešiť vzhľadom na rozlohu verejnej zelene (približne 250 hektárov) bude ťažké,“ vyjadril sa Tomáš Holúbek.

Zdroj foto: Facebooková stránka Staré mesto Nitra – problémy obyvateľov

Dodávatelia na údržbu zelene však zbierajú odpadky iba na plochách, ktoré majú v údržbe. O spevnené plochy ako sú parkoviská alebo chodníky sa starajú pracovníci na aktivačné práce. Tí taktiež dostávajú aj veľa iných úloh, ktoré súvisia s akciami organizovanými mestom.  

„Pešia zóna a miesta s tzv. I. intenzitnou triedou údržby majú, samozrejme, aj cyklus čistenia oveľa hustejší aj zamestnanými pracovníkmi na zametanie, aj strojovou údržbou na cestách, chodníkoch, parkoviskách, zeleni,“ pokračoval Holúbek.

Zdroj foto: Facebooková stránka Klokočina – problémy obyvateľov

Jednou z možností by mohlo byť zväčšenie počtu odpadkových košov. Hlavný problém však nespočíva v nedostatku košov, tých je po sídliskách dosť. Problém je najmä v ľuďoch, ktorí nemajú záujem udržiavať svoje okolie čisté.  

„Malé odpadové nádoby majú podľa nás význam na miestach s väčšou koncentráciou ľudí – tam, kde mamičky dohliadajú na deti pri ihrisku, na križovatkách chodníkov, na odpočívadlách, na zastávkach MHD. Nie je ale potrebné robiť „les“ malých odpadových nádob. Kto je vychovaný, uprace po sebe, kto nie je vychovaný, ani sa nezdvihne z lavičky, aby urobil dva kroky k odpadovej nádobe,“ dodal na záver Holúbek.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password