Nemocnice sprísňujú pravidlá. V Nitre postavia triediaci stan

Pri vchode do areálu vás skontrolujú.

Zdroj: fb Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zdravotnícke zariadenia, v prvom rade, prijímajú rad opatrení, ktoré majú obmedziť riziko šírenia nákazy koronavírusom. Vzhľadom na nariadenia vlády SR prijala opatrenia aj sieť 12 slovenských zdravotníckych zariadení. V Nitrianskom kraji ide o nemocnice v Komárne, Leviciach a Zlatých Moravciach.

Okrem obmedzenia operačných a zdravotných výkonov regulujú vstup do priestorov.

Všetky uvedené nemocnice uzavreli areál tak, aby vstup bol možný len cez jeden prístupový bod. Na vstupných miestach sú pridelení zdravotníci, ktorí všetkým prichádzajúcim merajú teplotu a zisťujú cestovateľskú anamnézu. Na základe zistených údajov smerujú nerizikových pacientov na oddelenia, v prípade podozrenia na COVID-19 na infekčné pracovisko. „Pri vstupoch budú vytvorené izolačné miestnosti, kam sa podozrivý pacient prípadne zamestnanec uzavrie,“ informuje komárňanská nemocnica.

Prichádzajúci musia pri vstupe podpísať Prehlásenie pacienta o negatívnej cestovateľskej anamnéze. Sú poučení, že v prípade zatajovania podstatných údajov, ide o priestupok.

Aj FN Nové Zámky mení plány. Zriadila červenú zónu.

Pri vrátnici zriadili stan, kde člen vlastnej ochrany a zdravotnícky pracovník triedia všetkých pacientov podľa usmernení hlavného hygienika SR. Podľa TV JOJ je vstup do nemocnice minimalizovaný, vpustia len akútne prípady, približne 5 z 10 ľudí posielajú domov. Na prízemí v priestore rehabilitačnej časti bola zriadená tzv. červená zóna COVID-19. „Priestor je odizolovaný, má dva samostatné vchody a bude slúžiť výlučne pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19,“ uviedol Ján Baček, hovorca FN NZ. Zóna nie je plnohodnotným infektologickým pracoviskom, preto neslúži na vykonávanie preventívnych vyšetrení na koronavírus. Aj tu rovnako platí zákaz návštev a zrušenie zdravotníckych úkonov, ktoré znesú odklad.

Podobné opatrenia sa podľa prednostky infekčnej kliniky FN Nitra Ľubici Pieseckej budú v Nitre pripravovať dnes.

Podľa predbežných informácií od hovorkyne FN Nitra Táni Timkovej bude vstup do areálu zo Špitálskej ulice uzavretý a povolený bude iba vstup z Rázusovej ulice. V priebehu dnešného dňa tu postavia stan, podobne ako v Nových Zámkoch, kde bude zdravotný personál triediť prichádzajúcich pacientov. Samozrejmosťou bude pri príchode meranie teploty a zisťovanie cestovateľskej anamnézy.

Stan by mal triediť prichádzajúcich pacientov od zajtra 18. marca od 8.00.

Stále platí, že každý prichádzajúci je povinný použiť pri vstupe rúško alebo inú účinnú ochranu úst a nosa.
„V prípade respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť, únava) Vás žiadame, aby ste nechodili do Fakultnej nemocnice Nitra,“ dodáva nitrianska nemocnica. V prípade uvedených zdravotných problémov a prípadnom pobyte v rizikovej oblasti telefonicky kontaktujte svojho lekára a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre – 0948 495 915.

Najnovšie články:

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password