Nemocnica v Zlatých Moravciach zlúčila dve dôležité oddelenia

Organizačná zmena má pomôcť nemocnici, personálu aj pacientom.

V rámci zvyšovania a zabezpečovania kvality bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti pristúpila zlatomoravecká nemocnica k zlúčeniu Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) a Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Tento krok nadväzuje na doteraz platné usmernenie o smerovaní akútnych pacientov cestou Ambulancie záchrannej zdravotnej služby na urgentné príjmy vo FN Nitra alebo Levice, ktoré majú pacientov v ťažkom stave prevziať.

Zmena umožní zefektívniť starostlivosť o pacientov v závažnom stave, a to po personálnej aj technickej stránke.

,,Zlúčením  JIS a OAIM sa  vytvorí  jedno pracovisko  intenzívnej starostlivosti  so šiestimi lôžkami (OMIS), ktoré  v prípade eventuálneho zlyhania vitálnych funkcií pacienta je vybavené aj možnosťou umelej pľúcnej ventilácie a potrebným monitoringom,“ vysvetlil Miroslav Jaška, predseda predstavenstva Nemocnice Angel Zlaté Moravce. Po stabilizácii bude pacient presmerovaný na ďalšiu diagnostiku a liečbu podľa ochorenia na vyššie pracovisko v Nitre alebo v Leviciach.

Zlúčenie oddelení má byť prínosom aj pre lepšie pracovné nasadenie lekárov, sestier a ďalšieho zdravotníckeho personálu.

,,Podarilo sa nám tým predísť aj možným problémom s nedostatkom kvalifikovaného personálu počas nepretržitej prevádzky.  Rovnako sa zefektívnia opatrenia, prijaté v súvislosti s prevenciou šírenia pandémie koronavírusu COVID-19,“ vysvetlil Jaška.

Nemocnica v Zlatých Moravciach je zariadenie pavilónového typu, ktorého základný rajón tvorí obyvateľstvo okrasu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice, po zániku nemocnice v Novej Bani čiastočne aj pacienti z tohto regiónu, dokopy približne 45-tisíc obyvateľov. Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná na 58 lôžkach, štyroch lôžkových oddeleniach, štyroch nelôžkových oddeleniach a v ôsmych špecializovaných ambulanciách.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password