Nemocnica upozorňuje vodičov na zákaz parkovania na príjazdovej plošine

Ide o plošinu, ktorá sa nachádza pri pavilóne chirurgických disciplín.

Porušovanie zákazu spôsobuje kolízne situácie, ktoré predlžujú dopravu pacientov v akútnom zdravotnom stave, skonštatovalo vedenie nemocnice.

Parkovanie na príjazdovej plošine je určené iba pre vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci. Na plošinu je možné vstupovať len v nevyhnutných prípadoch, keď je potrebné vyloženie alebo naloženie pacientov. Nemocnica žiada vodičov, aby svoje vozidlá parkovali na iných parkovacích miestach v areáli nemocnice. Za porušenie zákazu parkovania bude uložená pokuta, upozornila.

Televízia Nitrička

Forgot Password