Nemocnica Svet zdravia Topoľčany vybudovala nové oddelenie centrálnych operačných sál

Nové oddelenie skráti čakacie doby na operácie.

Nové pracovisko bolo financované z európskych štrukturálnych fondov a celkové náklady dosiahli takmer osem miliónov eur. „Približne milión eur spolufinancovala nemocnica z vlastných zdrojov,“ potvrdil Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia.

Topoľčianska nemocnica je jednou z najstarších na Slovensku, pôvodné operačné sály mali viac ako 50 rokov.

Nové pracovisko by malo priniesť skrátenie čakacích lehôt na operácie, čo je veľkým pozitívom vzhľadom na dlhotrvajúcu pandemickú situáciu a množstvo odložených operácií. Len na ortopedickom oddelení čaká na operáciu približne 900 pacientov. Spustením nových operačných sál sa čakacie lehoty môžu znížiť na menej ako polovicu. „V štandardnom období pred ochorením COVID-19 sme boli schopní vykonávať ročne 4000 operácií, aktuálne v čase pandémie je to 3100 operácií ročne. Otvorenie nových priestorov nám umožní zvýšiť počet operácií na 5000,“ informoval riaditeľ nemocnice, Viktor Dudáš.

Zdroj: procare.sk

Nemocnica by sa zároveň mala stať nadregionálnym centrom akútnej medicíny pre širší región Nitrianskeho a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V súčasnosti dosahuje spádová oblasť nemocnice pre chirurgické odbory 100 000 obyvateľov. Nemocnica vďaka novému pracovisku bude vedieť poskytnúť zdravotnú starostlivosť pre viac ako 150 000 ľudí. Súčasťou nového oddelenia je šesť nových operačných sál, ktoré sú koncentrované do jedného centrálneho priestoru. Dve sály sú vhodné na traumatologické a ortopedické operácie, ďalšie dve sály sú primárne určené na laparoskopické a artroskopické výkony.

Zdroj: procare.sk

Samotné operačné sály sú dekontaminačnou miestnosťou prepojené aj s centrálnou sterilizáciou, ktorá sa nachádza v ich tesnej blízkosti a je spojená s centrálnym sterilným skladom.

Nová prevádzka skráti prestoje medzi operáciami, nakoľko umožní rýchlejšiu dezinfekciu a sterilizáciu priestorov. Zo stavby nových operačných sál bolo potrebné vyviezť 1750 ton sutiny. „Inštalovali sme 480 svietidiel, natiahli 48 kilometrov elektrických káblov a 34 kilometrov káblov na počítačové a iné komunikačné siete. Zastavaná plocha je 3600 štvorcových metrov,“ dodal riaditeľ.

Televízia Nitrička

Forgot Password