Nemocnica pripravuje prístavbu urgentného príjmu a očnej kliniky

Stavebný úrad v Nitre už k stavbe vydal územné rozhodnutie.

Fakultná nemocnica v Nitre pripravuje prístavbu urgentného príjmu a očnej kliniky. Súčasťou investície má byť aj výstavba objektu kyslíkovej stanice.

Stavebný úrad v Nitre už k stavbe vydal územné rozhodnutie.

Ako sa v ňom konštatuje, prístavba urgentného príjmu a očnej kliniky bude mať dve nadzemné podlažia. „Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia existujúceho pavilónu chirurgických disciplín, ktorý bude s novou prístavbou komunikačne a funkčne prepojený,“ uvádza sa v rozhodnutí stavebného úradu.

Projekt počíta so zmenou operačných sál z očnej na traumatologickú a plastickú. Pribudne tiež miestnosť pre jednotku úrazovej urgentnej starostlivosti.

V objekte budú zrekonštruované aj priestory izieb lekárov a sestier a ďalšie zázemie pre personál.

„Navrhnutá je tiež výstavba nového objektu kyslíkovej stanice, ktorá sa v súčasnosti nachádza v priestoroch navrhovaného objektu urgentného príjmu a očnej kliniky,“ konštatuje sa v územnom rozhodnutí. Súčasťou projektu je aj výstavba inžinierskych sietí, terénne úpravy a výsadba zelene.

Televízia Nitrička

Forgot Password