Nemocnica Agel Levice otvorila nový urgentný príjem

Nemocnica v Leviciach je jedna z najväčších nemocníc v Nitrianskom samosprávnom kraji a do jej spádovej oblasti patrí viac ako 160 000 pacientov.

Výstavba sa začala v novembri 2019 a spolufinancoval ju Európsky fond regionálneho rozvoja z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové finančné náklady na realizáciu boli 6 647 milióna eur a nemocnica financovala 10% z nich.

Výstavba sa realizovala v oblasti centrálneho urgentného príjmu, rekonštruovaných priestorov pracoviska centrálnej sterilizácie, zateplenia celej budovy a vybudovania nového výťahu.

„Súčasťou nového centrálneho príjmu je recepcia, kompletné diagnostické pracovisko s dvomi digitálnymi RTG prístrojmi, nechýba CT a USG prístroj a mamograf, uviedol Miloš Brtko, manažér prevádzkového odboru levickej nemocnice. Urgentný príjem disponuje internou, neurologickou, všeobecnou chirurgickou a traumatologickou ambulanciou a sálou určenou na zákroky. Okrem toho sa tu nachádza aj sedem expektačných lôžok či zázemie pre personál nemocnice. Vybudovaný je príjazd pre vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci i samostatný vstup pre verejnosť.

Zdroj: nemocnicalevice.agel.sk

Vybudovaním urgentného príjmu dosiahne nemocnica vysokú kvalitu a lepší manažment pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Výsledkom rekonštrukcie a výstavby by malo byť i zlepšenie medicínskych ukazovateľov, doby hospitalizácie a využitie akútnych lôžok pre pacientov.

Aktuálne nemocnica prevádzkuje 19 špecializovaných ambulancií, ambulanciu urgentného príjmu, dve ambulancie ústavnej pohotovostnej služby – pediatria a gynekológia, a tiež ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých, deti a dorast. V nemocnici sa nachádza 315 lôžok a pracuje tu takmer 600 zamestnancov.

Zdroj: nemocnicalevice.agel.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password