Neistá budúcnosť vyhliadkovej veže nad Nitrou

V Bojniciach minulý rok vyrástla vyhliadková veža, ktorá je vysoká 30 metrov. Investor uvažuje momentálne nad ďalšou takouto vežou, ktorá by mala merať až 60 metrov a stáť niekde nad Nitrou.

Mesto Nitra však momentálne nad týmto projektom neuvažuje. „My sme o zámere riaditeľa bojnických kúpeľov postaviť v Nitre vyhliadkovú vežu počuli, no nad takýmto projektom momentálne vedenie mesta neuvažuje,“ povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Vyhliadková veža v Bojniciach

S otázkami na vyhliadkovú vežu sme sa obrátili aj na obec Nitrianske Hrnčiarovce, ktorú investor so svojim nápadom navštívil. Odpoveď bola jasná. „Slavomír Eliaš prišiel na konci júna pani starostke predstaviť svoj projekt vyhliadkovej veže na Zobore a predložil fotografiu. Pani starostka mu povedala, že sa k projektu vyjadrovať teraz nebude a ani sa týmto projektom obec toho času nezaoberá,“ vyjdrilo sa nám vedenie obce.

AKÝ DOPAD BY MALA STAVBA NA PRÍRODU?

„Správe CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy v Nitre nebola predložená na posúdenie dokumentácia k výstavbe vyhliadkovej veže. Nie sú nám známe parametre a ani presné umiestnenie stavby. Bez týchto podkladov by bolo predčasné vyjadrovať sa k predpokladanej stavbe,“  povedal Radimír Siklienka, riaditeľ správy Štátnej ochrany prírody SR, Správa CHKO Ponitrie. 

S rovnakou otázkou sme konfrontovali aj Antona Kušša, člena Stráže prírody a predsedu OZ Stráž prírody Ponitrie. „Je to zatiaľ len nápad, takže nepokladám za nejak zvlášť nutné sa k nemu vyjadrovať, pokiaľ plánovač nezačne podnikať nejaké konkrétne legislatívne kroky na jeho realizovanie. Ja o tomto nápade viem už zhruba dva roky, takže asi toľko k tomu, že niekoho niečo napadlo. Dopad na prírodu by to pozitívny rozhodne nemalo,“  hovorí Kušš.

AKÉ STANOVISKO ZAUJAL SAMOTNÝ INVESTOR?
S otázkami sme sa v polovici júla obrátili aj na sekretariát generálneho riaditeľa bojnických kúpeľov Slavomírova Eliaša, do dnešného dňa sme odpoveď ohľadom plánov s vyhliadkovou vežou nedostali.

foto: ilustračné


Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password