Negatívne dosahy pandémie má v Nitrianskom kraji zmierniť pripravovaný projekt

Projekt je reakciou na výzvu Ministerstva zdravotníctva SR. Jeho cieľom je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.

O nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni požiadal aj Nitriansky samosprávny kraj. Ide zatiaľ o návrhy. Financovanie má zabezpečiť Integrovaný regionálny operačný program.

NSK má ambíciu vypracovať a predložiť žiadosť o NFP pre polikliniku v Štúrove a Šali a pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Borinka – Alzeheimercentrum v Nitre, Môj domov a Penzión v Topoľčanoch, Kreatív v Klasove.

„Poliklinika NSK Štúrovo aj Poliklinika NSK Šaľa od začiatku roka 2020 čelia veľkému náporu COVID–19 pozitívnych pacientov. Obdobná situácia pokračuje, resp. sa zhoršila na začiatku roka 2021,“ uvádza sa v materiáli, ktorý bol predkladaný župnému zastupiteľstvu. Často navštevované priestory musia byť neustále pripravené z hľadiska dezinfekcie a ochranných prostriedkov.

V prípade Šale by peniaze mali smerovať na nákup videotelefónov s cieľom znižovania osobného kontaktu zdravotníkov s potenciálne infikovanými osobami. Obe polikliniky ba mali byť zásobené germicídnymi žiaričmi, terminálmi na meranie telesnej teploty a ochrannými prostriedkami.

Zámerom je dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancií pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií.

Do ZSS Borinka a Penzión by mali pribudnúť kyslíkové koncentrátory s funkciou inhalátora a dezinfekčné brány. V ZSS Kreatív by klientom, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 malo pomôcť zriadenie soľnej jaskyne s bezbariérovým prístupom. ZSS Môj domov bude tiež podporené nákup germicídnych žiaričov do izieb aj spoločných priestorov.

foto ilustračné: unsplash.com

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password