Nedostatok ošetrovateľského personálu ohrozuje pacientov

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek hlási, že nedostatok personálu
v ošetrovateľstve ohrozuje životy pacientov. Nedostatok zdravotníckeho a ošetrovateľského personálu je dlhodobým problém, ktorý má však jasné základy.

Príčiny odchodu zdravotných sestier zo zdravotnej starostlivosti nie sú len dôsledok zvyšujúceho sa vekového priemeru a ich odchod do dôchodku, no tisíce zdravotných sestier odchádzajú aj kvôli zlým pracovným podmienkam, nízkym mzdám a nekompetentnosti vedenia jednotlivých pracovísk. Pandémia rozšírila dopyt po sestrách, ktorých je nedostatok, i keď do personálnej krízy sa úsek zdravotníctva dostal už pred rokmi.
V súvislosti s variantom Delta sú zdravotné sestry traumatizované, vyčerpané a predčasne odchádzajú zo svojej profesie.

Univerzity, ktoré vzdelávajú budúce zdravotné sestry nemajú
dostatočné finančné prostriedky na prijatie nových síl.

„Vekový priemer zdravotných sestier na Slovensku dosahuje 47 rokov a viac ako 5290 sestier je vo veku nad 60 rokov. Ide tak o zdravotné sestry, ktoré môžu už teraz využiť možnosť odchodu do predčasného dôchodku. Momentálne na Slovensku pracuje 31 309 sestier a chýba ich viac ako 14 000.“ vyjadrila sa Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA.

Iveta Lazorová tiež pripomenula, že absencia sestier má vždy za následok dominový efekt – slovenské zdravotné sestry ťažko pracujú, niekedy nad rámec noriem a často aj za hranicami svojich možností. Aj napriek tomuto faktu neboli do dnešného dňa informované o riešeniach, či o úprave mzdy. Slovný prísľub kompetentných o úprave mzdy v januári 2022 zdravotníkom nestačí.

Aj napriek miernemu nárastu záujmu o štúdium ošetrovateľstva, nedokážu absolventky okamžite vykonávať vysokošpecializovné
činnosti sestier, na ktoré sú potrebné klinické zručnosti a ďalšie špecializačné štúdium.

SKSaPA sa obáva, že úmrtnosť môže narastať, nakoľko pandémia bude ošetrovateľskú profesiu aj naďalej oslabovať. Mnohé prieskumy ukazujú, že zdravotníci sa ocitli v štádiu deštrukcie pracovníkov – neutíchajúce pracovné vyťaženie, rozmýšľanie nad príchodom tretej vlny pandémie, dezinformácie spojené so šírením ochorenia COVID-19 či antivakcinačná kampaň.

„Ošetrovateľstvo je chrbtovou kostrou zdravotníctva a možno pandémia je tou poslednou ranou, ktorá mu zlomí väz“, uzavrel Kober.

Televízia Nitrička

Forgot Password