Sviatočný špeciál

Tohtoročná Dobrá novina oslávi už 25 rokov. Minulý rok sa do tejto vianočnej akcie zapojilo až 23 778 koledníkov v 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku.

„Myslím si, že Dobrá novina nadväzuje na tradičné spôsoby prežívania Vianoc na Slovensku, keď sa chodili vinšovať a spievať koledy pod oknami . Dobrá novina akoby nadväzovala na tieto naše ľudové tradície a novým spôsobom, práve cez deti, prináša do domovov cez Vianoce radosť,“ priblížil katolícky kňaz Ľubor Gál.

zdroj: dobranovina.sk

Za 25 rokov sa v koledníckej Dobrej novine vystriedalo poriadne veľa detí. Podľa čísiel, ktoré hovoria, koľko detí sa zapája do koledníckej aktivity Dobrá novina na Slovensku a koľko finančných darov sa každoročne vyzbiera, sa dá povedať, že je to aktivita, ktorá je čoraz populárnejšia.

zdroj: dobranovina.sk

Nacvičovanie koledníkov je buď v réžii farnosti alebo konkrétnych stretiek. V niektorých farnostiach funguje viac stretiek a koledníckych skupiniek. Počet skupín, ale aj spôsob koledovania, je teda veľmi individuálny. „Niektorí sa stretávajú pravidelne, niektorí menej pravidelne. Niekde sa rodiny prihlasujú a koledníci tak chodia len k tým, ktorí si ich pozvú. Poznám však aj obce, kde chodia naozaj od domu k domu a koledníkov prijímajú v každej rodine,“ vysvetlila Zuzana Hallová, diecézna koordinátorka Dobrej noviny.

Mladí koledníci ohlasujú ľuďom zvesť o narodení Spasiteľa, no tiež pomáhajú svojim rovesníkom v Afrike.  Tento rok sa Dobrá novina témou Buďme požehnaní(m) zameria na Keňu, konkrétne na región Turkana, a mladým koledníkom priblíži život dvanásťročného Daniela Ewoia Ekarana.

zdroj: dobranovina.sk

„Samozrejme, máme aj dlhotrvajúcejšie projekty v Etiópii, v Južnom Sudáne a v Ugande, ktoré podporujeme už niekoľko rokov, a zakaždým nám pribúdajú aj nejaké nové projekty,“ dodala Hallová.

„Tým, že sme aj eRko, detská organizácia, väčšina našich projektov je zameraná práve na pomoc deťom, resp. na fungovanie detí v spoločnosti. Dobrá novina podporuje aj deti so zdravotným znevýhodnením, teda telesne aj mentálne postihnuté, a rôzne centrá, napr. Centrum Jána Pavla II. v Lokichare alebo školy pre sluchovo postihnuté deti v Chesare. Máme naozaj dosť projektov,“ uzavrela koordinátorka Dobrej noviny.

zdroj: dobranovina.sk

Dobrú novinu môžete podporiť aj Vy, či už modlitbou, koledovaním alebo prijatím koledníkov. Viac o tejto akcii sa môžete dozvedieť na webe www.dobranovina.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password