Nechcel si dať rúško, tak prišla polícia. Podmienky ich nosenia sa pritom sprísňujú

Zmeny nastávajú od 1. októbra 2020. Súčasne týmto dňom začína núdzový stav, ktorý bude predbežne trvať 45 dní.

Nosiť rúško, nosiť ho pod nosom, alebo ho nenosiť vôbec? To je otázka. Muž, ktorého správanie musela nedávno v jednej z nitrianskych predajní s potravinami riešiť hliadka mestskej polície si vybral jednu z možností, na čo sa SBS-kár predajne rozhodol zavolať políciu.

„Uviedol, že neznámy muž si v interiéri predajne opakovane odmieta prekryť horné dýchacie cesty a zároveň odmieta predajňu opustiť,“ uvádza nitrianska mestská polícia.

Policajti sa prišli na problémového zákazníka pozrieť osobne.

Po príchode na miesto zistili totožnosť zákazníka, išlo o 68-ročného muža z Nitry. Svoje konanie však s privolanou hliadkou odmietal riešiť, ani sa nechcel vyjadriť k priestupku v zápisnici. „Pre podozrenie zo spáchania priestupku porušením ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a zákona č. 42/1994 Z. z. mestskí policajti konanie podozrivého postúpili na doriešenie na miestne a vecne príslušný správny orgán, o čom muža na mieste informovali,“ dodala polícia.

Na Slovensku v interiéroch (vrátane verejnej dopravy) stále platí povinnosť nosiť rúško alebo iný ochranný prostriedok slúžiaci na prekrytie horných dýchacích ciest.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Po novom sa povinnosť nosenia rúšok od 1. októbra ešte sprísňuje.

Stále budú povinné pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl. Dôrazne sú odporúčané aj pre mladšie deti a pri športovaní v interiéri. „Povinné bude nosenie rúšok v exteriéri, pri vzdialenosti menej ako 2 metre od ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti,“ informoval počas rokovania Krízového štábu Úrad verejného zdravotníctva SR. Opatrenie má podľa vyjadrenia úradu význam aj vzhľadom na blížiaciu sa chrípkovú sezónu, počas ktorej je očakávaný výskyt ochorení s príznakmi podobnými COVID-19.

Naďalej však platia isté výnimky.

Výnimky pri nosení rúšok sa týkajú: detí do 3 rokov veku, osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre, osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre, osôb so závažnými poruchami autistického spektra, vodičov verejnej dopravy, ktorí sú oddelení od ostatného priestoru, žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, deti v interiéri materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri sobáši, výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk, účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password