Návykové látky medzi mladými

Zabrániť tomu, aby sa k nim študenti dostali je nemožné, ale informovať ich o negatívnych dôsledkoch, je naopak potrebné.

Deti a mládež sú z pohľadu svojho veku ľahšie ovplyvniteľné. Dôvera voči nesprávnym osobám a túžba skúšať nové veci, ich niekedy môžu dostať do problémov. Na stredných školách a 2. stupni základných škôl preto prebiehajú prednášky s protidrogovou tematikou.

Včasné informácie o dôsledkoch užívania návykových látok môžu mladým ľuďom pomôcť pri rozhodovaní.

Nie je výnimkou, že už žiaci základných škôl majú skúsenosti s alkoholom a cigaretami, a to pravidelnú. Ide o návykové látky, ktoré sú pre mladých pomerne ľahko dostupné a o to nebezpečnejšie. „Vo svete fajčí 1,1 miliardy ľudí a do roku 2025 sa očakáva zvýšenie na 1,6 miliardy. Podľa WHO na ochorenia súvisiace s fajčením zomiera ročne 3,5 milióna osôb a ak bude trend fajčenia pokračovať, v roku 2025 zomrie približne 10 miliónov osôb,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR. Ako človek nakladá s vlastným zdravím je v rukách každého z nás, no deti by mali riziká užívania legálnych či nelegálnych návykových látok, vyhodnotiť na základe informácií, ktoré im podáva v prvom rade rodič a škola. Podstatné údaje sa dozviete aj tu: Bez drog.

Dôležité je najmä to, aby sa k informáciám dostali.

Problémom je aj alkohol, ktorý Peter Remper, predseda o. z. BEZ DROG, považuje spolu s marihuanou za vstupnú bránu do sveta závislosti. Preto sa v rámci projektu Pravda o drogách aktívne podieľa na sprístupňovaní informácií o návykových látkach žiakom základných a stredných škôl. Prednáškovú činnosť vykonáva 10. školský rok. Na stretnutiach so žiakmi a študentami ho už sprevádzali aj známe osobnosti slovenského športu, napríklad biatlonový reprezentant Pavol Hurajt, vodní slalomári Alexander Slavkovský a Martin Halčin alebo reprezentantky atletiky Danka a Jana Velďákové.

„Na prednáškach sa môžu dozvedieť, čo drogy robia mysli, telu, ale aj čo robia duševnej a psychickej stránke,“ objasňuje obsah prednášok Peter Remper.

Negatívny dopad na zdravie človeka môže mať okrem cigariet a alkoholu, samozrejme aj marihuana či ďalšie drogy ako kokaín, heroín, LSD a iné. „Na rozdiel od fajčiarov klasických cigariet, tí, ktorí fajčia marihuanu, majú sklon inhalovať hlbšie a zadržiavať dym tak dlho, ako je len možné, aby umocnili účinok drogy, pričom sa viac poškodzujú pľúca,“ môžu sa žiaci dozvedieť v jednej z viacerých brožúr o. z. BEZ DROG. Keď efekt účinku marihuany slabne, závislý človek často siahne po silnejších drogách, aby dosiahol rovnaký výsledok. Nezabúdajme, že závisloť môže pomerne ľahko vzniknúť aj pri užívaní liekov na predpis. Ide najmä o lieky proti bolesti, sedatíva, stimulanty alebo antidepresíva.

Veľká pomoc je pre školy aj spolupráca s kompetentnými orgánmi a organizáciami. „Snažíme sa spolupracovať napríklad s mestskou políciou, so štátnou políciou, s rodinou aj s odbornými špeciálnymi organizáciami ako je napríklad STORM,“ uviedla kontakty, s ktorými školy najčastejšie koordinujú protidrogové aktivity Nataša Vinohradská, riaditeľka ZŠ na Beethovenovej ulici v Nitre. Podľa jej slov sa čas detí snažia rozumne vypĺňať aj mimoškolskými a voľnočasovými činnosťami.

Žiaci na uvedenej základnej škole sa po nejakom čase opäť zúčastnili prednášky s protidrogovou tematikou projektu Pravda o drogách. Ich reakcie sa dozviete dnes v reportáži večerného spravodajstva TV Nitrička.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password