Návštevy v nemocniciach aj v zariadeniach sociálnych služieb dostali zelenú

Prísne nariadenia sa uvoľňujú. Hlavný hygienik povolil návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

Na základe výskytu ochorenia COVID-19 na našom území prijal ešte v marci hlavný hygienik Ján Mikas opatrenia, ktoré mali zamedziť šíreniu nákazy medzi pacientmi aj zamestnancami zdravotníckych zariadení aj zariadení sociálnych služieb. Vykonaním takýchto protiepidemiologických opatrní došlo k zlepšeniu situácie a významnému zníženiu rizika ohrozenia zdravia. V súlade s postupným plánom otvárania prevádzok tak Úrad verejného zdravotníctva v stredu vydal opatrenia, ktorými umožnil návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach, čo by malo prispieť k zlepšeniu psychosociálnych potrieb pacientov a klientov jednotlivých zariadení.

Plošný zákaz návštev nadobudol účinnosť 6. marca, včera napoludnie bol po takmer troch mesiacoch zrušený.

Poskytovatelia zdravotnej aj sociálnej starostlivosti sú však povinní zabezpečiť základné zásady pre umožnenie návštev. Patrí medzi ne napríklad povinnosť poskytnúť primerané prostriedky na vykonávanie hygieny rúk, zabezpečiť evidenciu návštevníkov aj ich informovanie, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia alebo teploty do zariadenia nevstupovali.

Foto: Pixabay.com

„V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta/klienta,“ informuje hlavný hygienik s dôvetkom, že výnimky je možné pripustiť v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia. Prednostne by sa však návštevy mali realizovať vo vonkajších priestoroch zariadenia. Pri návšteve v interiéri sa návšteva chráni rúškom a po každom stretnutí je vykonaná dezinfekcia dotykových plôch.

Návšteva osobám chorým alebo podozrivým na ochorenie COVID-19 sa nepovoľuje.

Konkrétne podmienky si poskytovatelia zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti môžu upraviť vo vnútornom predpise v závislosti od charakteru prevádzky, priestorových, materiálno-technických a personálnych možností konkrétneho zariadenia.

Foto: Pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password