Návštevy dostali zelenú, povolený je aj otec pri pôrode

Uvoľňovanie opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa tento týždeň dotklo aj nemocníc. Hlavný hygienik povolil návštevy.

Zdravotnícke zariadenia už dva mesiaca aplikujú reštrikčné opatrenia v oblasti sprievodu a návštev príbuzných pacientov. Aj keď v nemocniciach naďalej platí všeobecný zákaz návštev, hlavný hygienik Ján Mikas v pondelok povolil výnimky.

Každú výnimku zo zákazu návštev musí najskôr odsúhlasiť samotné zdravotnícke zariadenie.

Do nemocníc smú návštevy pacientov v terminálnom štádiu ochorenia – povolená je návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami. Povolené je aj vysluhovanie sviatostí kňazom alebo duchovným pre ťažko chorých a zomierajúcich pacientov. Jedna osoba smie navštíviť pacienta s poruchou duševného zdravia, s psychickým ochorením podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu, aj návšteva pacienta v umelom spánku. Jedna osoba smie sprevádzať pacienta pri prepustení z nemocnice a povolený je aj sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti.

Zdroj: Pixabay.com

Dovolené je sprevádzať dieťa i návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti. Jedna sprevádzajúca osoba má povolenie v prípade uľahčenia starostlivosti na jednodňovej chirurgii. „V onkologických centrách, dialyzačných a reumatologických centrách vrátane ambulantného podávania biologickej liečby z rôznych indikácií, kde sa poskytuje starostlivosť imunokompromitovaným pacientom, je prítomnosť sprevádzajúcej osoby zakázaná,“ informuje hlavný hygienik Mikas.

Sprievod pri pôrode musí splniť prísne podmienky.

Jednou z nich je negatívna epidemiologická anamnéza na COVID-19, pričom ošetrujúci lekár môže nariadiť vykonanie testu na potvrdenie negativity. Sprevádzajúca osoba musí používať ochranné pomôcky podľa nariadenia nemocnice a zároveň musí byť zaevidovaná do knihy sprievodov pri pôrode. Osoba má povolená zdržiavať len v izbe na to určenej.

Zdroj: Pixabay.com

Výnimky z návštev a sprievodov sa však nevzťahujú na všetkých. Existuje skupina osôb, ktorá ani po splnení prísnych podmienok do nemocnice nesmie.

Ide predovšetkým o osoby staršie ako 65 rokov, pacientov s chronickými ochoreniami alebo závažnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému, ľudí v paliatívnej starostlivosti, COVID-19 pozitívnych, osoby v karanténe alebo vykazujúce respiračné príznaky a deti mladšie ako 16 rokov. Vo výnimočných prípadoch môže vedenie zariadenia za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok aj takúto návštevu povoliť, ale len na vlastné riziko návštevníka.

Zdroj: Pixabay.com

Zdravotnícke zariadenie musí pred povolením návštev zabezpečiť základné opatrenia, ako napríklad informovať návštevníkov, aby v prípade príznakov ochorenia COVID-19 do nemocnice nevstupovali.

Z tohto dôvodu musia byť pri vchodoch a na strategických miestach nemocnice umiestnené infografiky s aktuálnymi informáciami. Návštevníci musia byť informovaní o obmedzenom pohybe na príslušnom oddelení a možnosti návštevy len jednej konkrétnej osoby. Túto edukáciu bude vykonávať vyškolený personál, ktorý zároveň návštevníkom poskytne ochranné pomôcky a vykoná evidenciu osôb navštevujúcich pacienta. Do zariadenia sa dostanú len osoby, ktoré prejdú filtrom a majú vopred dohodnuté povolenie a stanovený čas na návštevu.

Pacienti s ochorením COVID-19 majú návštevy zakázané, avšak aj na nich sa vzťahujú niektoré výnimky.

Ide predovšetkým o umožnenie rozlúčky s pacientmi v terminálnych štádiách ochorenia, prítomnosť kňaza alebo duchovného u umierajúcich chorých a nevyhnutný sprievod dieťaťa.

Novorodenec by od matky nemal byť oddelený

Na novorodeneckých oddeleniach by sa mali návštevy minimalizovať na jednu až dve osoby. „Rodičia by mali mať aj počas pandémie COVID-19 možnosť podieľať sa na starostlivosti o svoje dieťa v rozsahu primeranom epidemiologickej situácii a s ohľadom na stavebné členenie oddelenia a možnosti dodržiavať vyžadujúcu úroveň hygienicko-epidemiologického režimu,“ píše sa v stanovisku hlavného hygienika. Na rodičov by sa preto nemalo prihliadať ako na návštevy a obmedzenie by malo prísť len v prípade významného rizika.

Zdroj: Pixabay.com

Deti narodené matkám s COVID-19, ktoré nevyžadujú špeciálnu starostlivosť na oddelení patologických novorodencov, by mali zostať v izolácii s matkou. „Rutinné preventívne oddelenie matky od zdravého dieťaťa by sa malo zvážiť vzhľadom na možné škodlivé účinky na starostlivosť o dieťa a kontakt s matkou. Vzhľadom na súčasné obmedzené dôkazy sa odporúča, aby sa ženy a zdravé deti, ktoré inak nevyžadujú novorodeneckú starostlivosť, izolovali spolu v bezprostrednom popôrodnom období,“ uvádza Mikas. Toto ochorenie sa u malých dojčiat javí ako málo časté a môže byť asymptomatické, napriek tomu hlavný hygienik odporúča diskusiu o rizikách a výhodách starostlivosti o novorodencov s neonatológmi a rodinami s cieľom individualizovať starostlivosť o citlivejších novorodencov.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password