Študentky uspeli na Prekladateľskej univerziáde 2020

Xénia Kilianová a Lenka Kleimanová (anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra) mimoriadne úspešne reprezentovali Katedru translatológie.

Prekladateľskú univerziádu 2020 organizoval Literárny fond – výbor Sekcie pre umelecký preklad, výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry a Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry.

Súťaže sa každoročne zúčastňujú študenti slovenských univerzít, pričom so svojimi prekladmi súťažia v troch kategóriách – umelecký preklad, odborný preklad a teória a kritika prekladu.

V mimoriadne silnej konkurencii získala Xénia Kilianová 1. cenu v kategórii odborného prekladu z ruského do slovenského jazyka (úryvok z knihy od Sergeja Riazanskeho – Dá sa zatĺcť klinec vo vesmíre?), ktorú udelila Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry. Lenka Kleimanová získala 3. cenu v kategórii odborného prekladu z ruského do slovenského jazyka (Ako funguje ľudská pamäť?) udelenú výborom Sekcie pre vedecký a odborný preklad.

V čase konania univerziády boli dievčatá v druhom ročníku magisterského štúdia, dnes sú čerstvými absolventkami.

„Tento rok sa konala univerziáda trošku netradične vzhľadom na súčasnú situáciu. Ako prvé bolo našou úlohou poslať poštou preklady a následne sa mala ako zvyčajne konať obhajoba v Bratislave, ktorá však bola zrušená. Koncom júna sme sa dozvedeli výsledky, ktoré prišli poštou,“ hovorí Lenka Kleimanová. Prekladateľskej univerziády sa obe študentky zúčastnili aj v minulom roku, pričom Lenka Kleimanová zvíťazila v kategórii odborného prekladu. 

Hoci tento rok nebolo možné zažiť atmosféru naživo, spolu s ocenením nastúpil aj pocit radosti. S výsledkom sme boli spokojné, nakoľko sa potvrdilo, že počas štúdia sme od svojich pedagógov získali smerodajné vedomosti a cenné rady,“ hovorí na záver Lenka.

Ako zhodne tvrdia, tanslatológiu sa rozhodli študovať z dôvodu, že ich jazyky vždy bavili a na učiteľstvo sa zameriavať nechceli. Získané ocenenie z univerziády potvrdzuje, že tento výber bol pre dievčatá správnym rozhodnutím.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password