Národný žrebčín Topoľčianky obnovil výsadbu jabloní

Obnovená bola takmer storočná jabloňová aleja.

Na úseku prístupovej cesty k chovnému objektu Hostie vysadili zamestnanci žrebčína 127 jabloní celkovo deviatich pôvodných odrôd. „Pôvodne tu bolo vysadených 279 kusov jabloní, z ktorých sa zachovalo 152. Tieto takmer storočné jablone zostali zachované ako svedkovia ovocinárskej histórie žrebčína,“ informovalo vedenie.

Po vzniku Štátneho žrebčína Topoľčianky, ktorý vznikol v roku 1921, sa začala aj výstavba chovných objektov a obnova prístupových ciest.

V tomto období boli popri cestách vysadené aleje jabloní či iných ovocných druhov. Aleje boli súčasťou ovocinárstva a slúžili na zásobovanie zamestnancov ovocím. Ovocie sa predávalo a tiež bolo, a stále aj je, doplnkovým krmivom určeným pre kone.

V žrebčíne boli vysadené jednodruhové aleje a ovocné sady a vznikol i čerešňový sad Hostie, orechový a jabloňový sad Košiar, slivkový sad Rybník či višňový sad Žikava. K jednotlivým chovným objektom boli vysadené aleje z jabloní v Hostí, z jabloní, sliviek a čerešní na Krásnom majeri. Dĺžka výsadieb predstavovala približne šesť kilometrov, no v súčasnosti sú aleje značne zredukované. Počas celej ich existencie neboli doplňované ani obnovované.

Televízia Nitrička

Forgot Password