Narodilo sa vám dieťa? O mestský prípevok musíte požiadať

Mesto Nitra už nevypláca príspevok po narodení dieťaťa automaticky. Rodičia oň musia požiadať. Podľa radnice je dôvodom zmena zákona legislatívy o ochrane osobných údajov.

foto ilustračná (pixabay.com)

Mesto vypláca jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa od roku 2007, keď bol vo výške 2500 slovenských korún. V súčasnosti je v hodnote 85 eur. Vyplácal sa pre matky a deti s trvalým pobytom v Nitre.

Nová legislatíva, ktorá upravila nakladanie s osobnými údajmi, spôsobila, že magistrát nemôže rodičom vyplatiť príspevok automaticky.

„Rodič alebo oprávnená osoba oň musí požiadať prostredníctvom vyplneného súhlasu so spracovaním osobných údajov,“ informovala Lenka Mareková z mestského úradu.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje mesto Nitra ako hmotnú podporu a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností. Vypláca sa manželom ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdoveným matkám alebo otcom. „V prípade, ak má jeden z rodičov záväzok voči mestu, bude tento jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške,“ doplnila Mareková.

Televízia Nitrička

Forgot Password