Namiesto detského ihriska súkromná záhrada?

V priestore tohto oplotenia malo ešte v minulosti vzniknúť detské ihrisko. To sa v spomínanej lokalite do dnešného dňa nenachádza.

Pozemok je vo vlastníctve Nitrianskeho biskupstva a nenachádza v priestore, ktorý by patril medzi najviac navštevované časti mestského parku. Prenajať sa ho biskupstvo rozhodlo súkromníčke na dobu určitú od 1.8.2015 do 31.12.2025. Jej plány boli na pozemku vybudovať detské ihrisko. Zanedbaná časť bola permanentne zarastená a nikto o ňu nejavil záujem. O pozemok sa podľa slov hovorcu Nitrianskeho biskupstva Tibora Ujlackého začali ľudia viac zaujímať až po jeho oplotení. „Nitrianske biskupstvo predmetný pozemok prenajalo z dôvodu, že sa mu ponuka na zriadenie ´polosúkromného – poloverejného´ detského ihriska zdala dobrá a zaujímavá. Tiež to bolo v záujme verejnosti, keďže starostlivosť o technický a hygienický stav existujúcich verejných detských ihrísk v meste Nitra nie je vždy ideálna,“ informoval Ujlacký. Počas rokovaní o prenájme bolo vyhlásené, že ihrisko nebude úplne súkromné, ale bude určené pre členov, ktorí sa o neho budú aj starať.

Prenajímateľka v roku 2016 rozhodla oplotiť verejný trávnik za záhradami, ktoré sú za domami na ulici Janka Kráľa. Oplotenie však niektorých občanov nahnevalo a nie sú s ním do dnešného dňa stotožnení. S týmto postupom nesúhlasila ani cirkev. ,,Nitrianske biskupstvo nevyslovilo súhlas s takýmto spôsobom oplotenia. Ak ho nájomníčka postavila v rozpore s platnými právnymi predpismi SR, tak je v takomto prípade potrebné postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi SR,“ pokračuje Ujlacký.

Ľudí pobúril aj fakt, že súkromníčka zabrala veľký kus trávnika, ktorý mnoho rokov patril mestskému parku. ,,Je pravdou, že niektorých ľudí to môže poburovať, ale treba sa na to pozrieť aj z iného pohľadu a síce, že došlo k zabratiu cca 900 m2 parkového priestranstva (950 m2, z čoho cca 50 m2 zostáva pre prístup k záhradkám), ktoré ani v minulosti nebolo nejako mimoriadne využívané. Avšak Nitrianske biskupstvo stále poskytuje verejnosti ďalších 78.300 m2 parkového priestranstva v danej lokalite, a to bezodplatne, čo činí takmer 100 x väčšiu rozlohu ako to, čo bolo prenajaté. A to by mohlo aj tých najviac pobúrených občanov aspoň trochu uspokojiť,“ vysvetľuje Tibor Ujlacký.

Stavebníčke hrozila dokonca pokuta vo výške 333€. ,,Pokutu stavebníčka dostala, aj ju uhradila. Stavebný úrad momentálne vedie konanie o odstránení stavby,“ informoval Tomáš Holúbek, hovorca mesta. Oplotenie je dokonca v rozpore s platným územným plánom. Ako mesto zakročilo, keď zistilo, že súkromníčka tento priestor oplotila, nám objasňuje hovorca: ,,Mesto momentálne vedie konanie o odstránení stavby,“ dodáva Holúbek.

KDE JE IHRISKO?
Vo vyhradenej a oplotenej lokalite by sa teda momentálne malo podľa pôvodných plánov súkromníčky nachádzať detské ihrisko. Pri osobnej prehliadke miesta sme však žiadne nenašli. Nachádzajú sa tam stromy a kríky, miesto pripomína skôr súkromnú záhradu. S touto informáciou sme konfrontovali aj hovorcu mesta. ,,Stavebný úrad rieši iba oplotenie, záhradka nie je stavbou, tú my neriešime,“ uvádza Holúbek.

O vyjadrenie sme požiadali aj prenajímateľku priestoru, s ktorou sa nám skontaktovať síce podarilo, k situácii sa však odmieta vyjadrovať.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password