Nálezy na Pustom hrade

Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizovala už po desiatykrát medzinárodnú letnú školu archeológie.

foto zdroj: UKF

Od 15. júla do 9. augusta 2019 sa na Pustom hrade konala jubilejná sezóna medzinárodnej letnej školy archeológie. Popri zúčastneným zo Slovenska na projekte participovali aj lektori z Maďarska a Nemecka.

Terénny výskum

Počas letnej školy sa realizoval terénny výskum na Horný hrad Pustého hradu v archeologickej sonde. V sektoroch pod trávnatým a skalným povrchom sa nachádzala bohatá stredoveká i praveká kultúrna vrstva s množstvom archeologických nálezov akými sú keramické črepy, zvieracie kosti a kovové predmety.

foto zdroj: UKF

K výnimočným stredovekým nálezom patrili dve desiatky mincových plieškov pripravených na razbu falzifikátov mincí uhorských a českých kráľov, niekoľko pravých uhorských denárov kráľa Bela IV. i Ondreja III., ale aj napr. český parvus Václava II. a mnohé iné predmety,uviedla docentka Noémi Beljak Pažinová.

Praveké nálezy

Bronzové tyčinky, zdobený kruhový šperk s rytou technikou, zámerne prehnutý bronzový šíp, zdobené fragmenty hrncových nádob a šálok a kompletne zachované prevŕtané hlinené koliesko s ozdobnou hranou. To všetko sú výnimočné praveké nálezy. Tieto nálezy tu nechali prví trvalí obyvatelia Pustohradného kopca v závere doby bronzovej, teda okolo 1000 rokov pred Kr., ktorí si tu postavili opevnené hradisko. 

Stredoveká murovaná hradba 

Okrem iného medzi nájdené objavy patrilo aj ohnisko kruhového tvaru. Opäť  sa potvrdilo, že masívne stredoveké opevnenie bolo založené priamo na zarovnanú pravekú vrstvu zo záveru doby bronzovej.

foto zdroj: UKF

Účastníci letnej školy si mohli priamo v teréne postupne vyskúšať kresebnú dokumentáciu profilov i pôdorysu skúmaných sektorov na milimetrový papier v mierke 1:20, vyhľadávanie artefaktov pomocou preosievania vykopanej hliny, umývanie nálezov a v depozitári aj triedenie a kategorizáciu archeologických predmetov z minulých výskumov Pustého hradu,“ povedala Noémi Beljak Pažinová.

Televízia Nitrička

Forgot Password