Náklady pekární na zamestnancov vzrástli v priemere o 90 percent

Za 5 rokov stúpli náklady pekárov na zamestnancov o 90 percent. Pekári hovoria, že ide o zlý signál pre ich ďalšie smerovanie.

pekár

Od roku 2017 sa osobné náklady na pracovníkov v slovenských pekárňach zvýšili v priemere o 90 percent. Vychádza to z analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorá v nej už počíta so zvýšenou minimálnou mzdou na rok 2021 vo výške 623 EUR a zvýšenými sociálnymi príplatkami, ktorých rast je naviazaný na hodnotu minimálnej mzdy. 

Na jedného zamestnanca predstavuje tento nárast osobných nákladov v priemere 602 EUR za jeden kalendárny mesiac. „Zástupcovia pekárenských spoločností na Slovensku sú na jednej strane veľmi radi, že mzdy ich zamestnancov rastú, pretože si prácu svojich ľudí nadovšetko vážia. No rast samotných miezd nie je taký veľký, ako je rast samotných odvodov firiem z príplatkov smerom k štátu. Takýto rapídny nárast minimálnej mzdy i príplatkov považujeme za ohrozujúci faktor pre napredovanie a vývoj pekárenského sektora, ktorý patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Príplatkami je totiž zaťažená drvivá väčšina pracovného fondu v pekárňach. Pekári sa preto právom obávajú ďalšieho prepúšťania,“ uvádza Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zároveň pripomína, že len 19 percent pracovného času v pekárňach je vykonávaných bez nutnosti vyplácania príplatkov.

  

Podľa zväzu je preto bezodkladne nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov.

S týmto problémom sa pravidelne stretávajú pekári, nakoľko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri výrobe. „Apelujeme na to, aby sa zvýšili odbytové ceny základných pekárenských výrobkov. A zároveň, aby obchodníci upravili aj pultové ceny. Cena chleba sa na pultoch už niekoľko rokov buď nemenila vôbec, alebo len veľmi mierne. Avšak náklady rastú skokovo. Pripomíname, že náklady na ľudí sa za 5 rokov zvýšili o 90 percent, neustále však rastú aj ceny surovín, energií či pohonných látok. Z toho dôvodu sa náš sektor neustále prepadá do hlbšej recesie,“ upozorňuje Lopúchová zo zväzu pekárov. 

Zväz aktuálne zastupuje pekárenské spoločnosti zamestnávajúce 7-tisíc zamestnancov na Slovensku. 

V nedávnom prieskume, ktorý zväz vykonal medzi svojimi členmi, uviedla viac ako polovica z nich, že pri navýšení minimálnej mzdy na hodnotu viac ako 620 EUR, budú nútení od nového roka prepustiť približne 10 percent ľudí. „Pekárenský sektor ľudí potrebuje, pretože väčšina úkonov je stále závislá na ručnej práci, no pri nutnosti zachovania minimálnej ziskovosti, budú mnohí pekári nútení počet zamestnancov ešte znižovať. Podľa výpočtov budú totiž od roku 2021 tvoriť mzdové náklady až 47 percent nákladov na výrobu. V tomto roku je to o dve percentá v priemere menej,“ vysvetľuje Tatiana Lopúchová. Problém vidí ďalej v tom, že pekári, cukrári a cestovinári boli vyčlenení z akýchkoľvek dotácií na podpopru podnikania, ako aj z dotácii na zmiernenie dopadov koronakrízy.

Zväz na margo toho opätovne apeluje na to, aby sa štát zamyslel na možnosťou zníženia odvodovej povinnosti najmä pre firmy z tých sektorov, ktorých pracovný fond je zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 50 percentách.  

Zdroj foto: pixabay.com

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password