Zariadenie pre seniorov dostalo ochranné štíty

Zariadenie pre seniorov Zobor je príspevkovou organizáciou mesta Nitry ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb. Nadácia POMOC Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa rozhodla toto zariadenie obdarovať ochrannými štítmi a sladkými oblátkovými rezmi s náplňou.

Štíty sú určené pre zdravotníckych pracovníkov a opatrovateľov, ktorí sa starajú o klientov. Dar v mene Nadácie POMOC osobne odovzdali podpredseda NSK Igor Éder, správca nadácie a súčasne poslanec NSK Marcel Filaga a poslankyňa NSK Anna Laurinec Šmehilová.  Vzhľadom na karanténu, v ktorej sa aktuálne pre výskyt ochorenia COVID 19 medzi klientmi zariadenie nachádza, dar odovzdali predstavitelia nadácie a NSK v exteriéroch vedúcej zariadenia Libuši Mušákovej s prianím skorého uzdravenia pre všetkých klientov, ktorí ochoreli, ako aj povzbudením k úspešnému zvládaniu pandemickej situácie.

ilustračný obrázok, zdroj: unsplash.com

Ochranné štíty od Nadácie POMOC prišli zariadeniu mimoriadne vhod práve v dobe, kedy musia byť zamestnanci čo najviac chránení pred nákazou.

Aktivita Nadácie POMOC v prospech Zariadenia pre seniorov v Nitre je v súlade s jej poslaním, ktorým je poskytovanie pomoci a podpory starým, chorým či bezmocným občanom v núdzi, odkázaným deťom a mládeži či organizáciám a zariadeniam zabezpečujúcim liečebnú a sociálnu starostlivosť, ako aj  poskytovanie humanitnej pomoci individuálne určenej pre jednotlivcov alebo skupine osôb, ktoré sa ocitnú v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password