Na ZŠ Devínskej v Nových Zámkoch pribudne trieda pre intelektovo nadané deti

Trieda pribudne v novom školskom roku. Jej zriadenie už pred časom schválilo aj mestské zastupiteľstvo.

O vytvorenie novej triedy požiadala samotná základná škola. „Jej riaditeľstvo navrhuje zriadiť triedu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov v prvom ročníku. Žiaci budú do triedy zaraďovaní na základe diagnostiky vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva,“ uviedol mestský úrad.

Ako doplnila radnica, predpokladaný počet žiakov v ročníku je 14.

„Vzdelávaní budú podľa učebného plánu pre žiakov s intelektovým nadaním, ktorý schválilo ministerstvo školstva,“ doplnil mestský úrad.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password