Na Zobori odhalili a požehnali bronzovú plastiku sv. Rity z Cascie

Je uctievaná ako patrónka v beznádejných situáciách.

Plastika bola inštalovaná na priečelí múru areálu zoborskej fary. Požehnal ju zoborský farár Milan Polák, ktorý vysvetlil aj dôvod jej zhotovenia. „Ako povedal, viedla ho k tomu osobná skúsenosť, keď rekonštrukciu budovy zoborskej fary v modlitbách zveril práve tejto svätici, ktorá je uctievaná aj ako patrónka v beznádejných situáciách a skúškach,“ vysvetľuje Biskupstvo Nitra. Zoborská farnosť sv. Urbana v Nitre 10 rokov po jej kánonickom zriadení nadobudla dôstojný priestor, ktorý odvtedy slúži ako bývanie pre kňaza a ako farská kancelária i pastoračné centrum pre aktivity s veriacimi, či mládežou.

Autorom bronzovej plastiky je tirolský sochár Georg Bergmeister, ktorý zhotovil aj niektoré diela umiestnené v Bazilike sv. Petra v Ríme.

„Náklady spojené so zhotovením plastiky uhradili dobrodinci zo zoborskej farnosti,“ uvádza Nitrianska diecéza. Sv. Rita z Cascie sa narodila okolo roku 1380 v Roccaporene pri Cascii v Taliansku. Od detstva sa chcela stať mníškou, rodičia však naliehali, aby sa vydala. S manželom, ktorý bol zavraždený pri bitke napokon prežila niekoľko ťažkých rokov. Do kláštora ju ako vdovu nevzali, bola však známa tým, že žila prísnym životom s modlitbami. „Jedna z legiend hovorí, že v treskúcej zime roku 1457, už ako ťažko chorá, sv. Rita poprosila spolusestru o ruže a figy. Tá sa na prekvapenie všetkých vrátila s kvitnúcimi ružami a zrelými figami,“ dopĺňa biskupstvo. Figa symbolizovala Ritinho manžela a ruže ich dvoch synov.

foto ilustračná (pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password