Na výstave Agrokomplex sa zišlo vyše 450 vystavovateľov z ôsmich krajín

Premiér Ľudovít Ódor pri otvorení výstavy skonštatoval, že pred poľnohospodármi stoja v súčasnosti viaceré vážne výzvy, ktorým musia čeliť.

48. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex sa začal vo štvrtok.

Ako uviedli organizátori, výstava s podtitulom Návrat ku koreňom predstaví poľnohospodársku techniku, potravinárske a poľnohospodárske produkty, rastliny, hospodárske zvieratá i najnovšie technológie, ktoré posúvajú poľnohospodárstvo a potravinárstvo medzi vysoko sofistikované odvetvia. Súčasťou Agrokomplexu je už tradične aj Národná výstava hospodárskych zvierat, v rámci ktorej predvádzajú jednotlivé chovateľské zväzy a združenia šampiónov vo svojich kategóriách.

Spolu ide o 600 jedincov tradičných hospodárskych zvierat.

„Návštevníci si môžu pozrieť aj výstavu Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo, kde okrem iných vystavovateľov nájdu návštevníci aj stánky rezortných organizácií Lesy SR, š. p. a Národné lesnícke centrum či stánok Vojenských lesov SR v gescii rezortu obrany,“ povedal riaditeľ Národného výstaviska š.p. Jozef Pavle.

Ako pri otvorení výstavy skonštatoval premiér Ľudovít Ódor, pred poľnohospodármi stoja v súčasnosti viaceré vážne výzvy, ktorým musia čeliť.

„Určite sú to klimatické zmeny, ktoré ovplyvňujú úrody aj celú krajinu a do budúcnosti budeme musieť porozmýšľať nad tým, ako túto situáciu riešiť, možno aj pomocou nejakého rizikového fondu. Mali by sme tiež hovoriť o význame poľnohospodárstva, najmä pokiaľ ide o pôdu a vodu, ktoré sú strategickými komoditami,“ uviedol Ódor.

Ďalšou veľkou výzvou je podľa premiéra modernizácia slovenského poľnohospodárstva.

„Produktivita je veľmi dôležitá. Technologické trendy nezastavíme, ale musíme na ne naskočiť a využiť ich v prospech poľnohospodárstva,“ skonštatoval. „V súčasnosti máme napríklad len v potravinárstve neskutočný investičný dlh. Inovácie sú jednoznačne prvkom, ktorý musíme aplikovať. Či už je to v chove zvierat, pri obrábaní pôdy či výrobe a spracovaní potravín,“ doplnil minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš.

K ďalším výzvam patrí podľa premiéra aj prilákanie mladých ľudí do poľnohospodárskej výroby.

„Aby si uvedomili, že dnešné pôdohospodárstvo je niečo úplne iné ako pred desaťročiami. Že je moderné a zohráva významnú rolu v tom, ako vyzerá náš život na vidieku,“ dodal premiér.

Televízia Nitrička

Forgot Password