Na vybraných uliciach si obyvatelia môžu odpočty vodomerov odčítať sami

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu nebudú v Nitre prebiehať bežné odpočty vodomerov ani vo februári. Občania môžu stav nahlasovať do 20. 2.

Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti fyzicky nevykonávali odpočty vodomerov s ročným odpočtovým cyklom v mesiaci január ani prvom kalendárnom mesiaci roka 2021. Dôvodom bola mimoriadna situácia v súvislosti so šírením koronavírusu.

Vzľadom na to, že problematická situácia naďalej pretrváva, odpočty na vybraných uliciach Nitry nebudú prebiehať ani vo februári.

  • Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a nahlásiť ho vodárom do 20. februára 2021. Urobiť tak môžu tromi spôsobmi: telefonicky na číslach 0911 107 986, 0911 107 997, a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07.30 do 15.00 hod.,
  • na e-mailovú adresu: stavvodomeru@zsvs.sk,
  • vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti zsvs.sk.

„Pri nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technického číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m³,“ uvádza spoločnosť.

Oznámenie sa týka iba odberných miest s ročným odpočtovým cyklom v mesiaci február v rodinných domoch alebo firmách na nasledovných uliciach: Andreja Šulgana, B. Němcovej, Bajzova, Banská, Bártfayho, Borová, Bottova, Cabajská, Červeňova, Damborského, Dolnočermánska, Družstvená, Elektrárenská, Fraňa Mojtu, Golianova, H. Meličkovej, Hanulova, Hany Zelinovej, Hattalova, Hlboká, Hodzova, Chalupkova, Inovecká, Jakuba Hašku, Jána Galbavého, Jánošíkova, Jarmočná, Jaskyňová, Južná, Kalinčiakova, Kalvária, Kalvárska, Kasalova, Kavcova, Kluchova, Kmeťkova, Kostolná, Košická, Krčméryho, Kukučínova, Marianska dolina, Michala Lukniša, Misionárska, Moyzesova, Mudrochova, Murgašova, Nálepkova, P. Benického, Palackého, Pavla Straussa, Pod borinou, Podjavorinskej, Poničanova, Potravinárska, Priemyselná, Pútnická, Rázusova, Riečna, Richtára Peregrína, Robotnícka, Sládkovičova, Slnečná, Smetanova, Staničná, Stodolova, Stračia, Súľovská, Špitálska, Šumavská, Šuranská, Tajovského, Urbánkova, Wilsonovo nábrežie, Záhradná, Železničiarska.

Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 28. 2. 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

foto ilustračná (pixabay.com)

Televízia Nitrička

Forgot Password