Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa začne nový akademický rok prezenčne

Akademický rok 2021/2022 sa začína 20. septembra 2021. Študenti sa po dlhšej dobe vrátia do prednáškových miestností. Naďalej však platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest vo všetkých priestoroch univerzity.

Letný semester akademického roka 2020/2021 prebiehal dištančne, a tak sa určite mnohí vysokoškoláci nevedia dočkať toho nového, ktorý by sa mal podľa aktuálnej epidemiologickej situácie začať prezenčne.

UKF v Nitre kvôli momentálnej situácii neusporadúva dlhoročne tradičné otvorenie nového akademického roka konajúceho sa v Aule univerzity. Všetkých päť fakúlt UKF začne nový akademický rok 2021/2022 v pondelok 20. septembra, a to podľa harmonogramu akademického roka a rozvrhov, ktoré je možné nájsť v ais – akademickom informačnom systéme. Výučba sa začne teda prezenčne, a to vo všetkých formách štúdia.

„Rešpektujeme všetky nariadenia platné podľa aktuálneho Covid automatu. Vo všetkých priestoroch našej univerzity platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, prípadne respirátorom podľa príslušných predpisov. Výučba sa na všetkých fakultách začne prezenčne, v plnej prevádzke sú študentské domovy s poskytovaným ubytovaním a stravovaním študentov, k dispozícii budú knižničné i ďalšie služby, ktoré študenti potrebujú k svojmu vzdelávaniu,“ uviedol rektor UKF v Nitre Libor Vozár.

„V záujme kvalitného vzdelávania  aj s ohľadom na pandemickú situáciu pokladáme výučbu v prezenčnej forme za najsprávnejšie rozhodnutie v tomto čase. Verím, že ak nie celý zimný semester, tak aspoň jeho podstatnú časť vydržíme vo vzdelávaní v prezenčnom móde,“ pokračoval rektor.

Vozár sa ďalej vyjadril, že ak sa zhorší epidemiologická situácia, univerzita je schopná urýchlene prijať potrebné opatrenia, aby tak ochránila zdravie študentov, pedagógov, ale aj ďalších zamestnancov. Prešla by tak na dištančnú výučbu. Dekani piatich fakúlt prijmú a uverejnia špecifické spresnenia, ktoré sa týkajú režimu, spôsobu i podmienok výučby.

„Veríme vyjadreniam vedcov, že vakcinácia proti covid-19 je nanajvýš vhodným nástrojom na ochranu zdravia jednotlivca, preto by som všetkým tým, ktorým to zdravotný stav umožňuje, odporučil očkovanie,“ dodal Vozár.

zdroj: Jana Černáková – Oddelenie médií UKF v Nitre, foto: ilustračné: Ľubo Balko

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password