Na UKF začal nový akademický rok

Študenti budú na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre študovať zatiaľ štandardne – prezenčne.

Podľa slov rektora univerzity Libora Vozár je univerzita v prípade potreby pripravená aj na dištančné vzdelávanie. „Ak to bude nutné, môžeme sa operatívne premiestniť do on-line priestoru. Avšak osobný kontakt učiteľa so študentmi nepokladáme z hľadiska kvality vzdelávania za plnohodnotne nahraditeľný ani tými najmodernejšími technológiami,“ povedal Vozár.

Vedenie univerzity spoločne s dekanmi fakúlt a riaditeľom študentských domovov pripravilo priestorové a hygienické podmienky na štúdium a pobyt na univerzite.

„Všetci vieme, že sme bytostne závislí nielen od vlastnej zodpovednosti, ale aj od komunitného správania sa,“ pripomenul rektor a zároveň vyzval študentov, aby robili všetko potrebné v záujme ochrany zdravia seba aj ostatných.

Záujem o štúdium na nitrianskej UKF rastie.

Podľa Vozára sa do prvých ročníkov zapísalo viac študentov ako v minulom roku a vzrástol aj počet zahraničných študentov. „Celkovo máme k dnešnému dňu 6805 vysokoškolských študentov, z toho 328 zahraničných,“ doplnil rektor, podľa ktorého rastie aj podiel medzinárodne akceptovaných vedeckých publikácií, ktoré sú výsledkom práce vedeckých tímov UKF. „Zúčastňujeme sa na riešení najprestížnejších vedeckých projektov programu Horizont 2020. Rozvíjame medzinárodnú spoluprácu. Vďaka zapojeniu sa do programu Erasmus+ sa sľubne zintenzívňujú mobility zamestnancov a študentov,“ dodal Libor Vozár.

Televízia Nitrička

Forgot Password