Na UKF v Nitre sa začal nový akademický rok

Na štúdium sa podľa očakávania prorektorky pre vzdelávanie UKF Jany Duchovičovej zapíše 6570 študentov, z toho približne deväť percent študentov zo zahraničia.

Do prvých ročníkov bakalárskeho štúdia by malo nastúpiť 1780 študentov. UKF má v rámci 19 študijných odborov akreditovaných 240 študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia v dennej i externej forme štúdia.

V uplynulom akademickom 2022/2023 ukončilo štúdium na UKF 1768 absolventov, z toho 953 bakalárov, 772 magistrov a 43 absolventov doktorandského štúdia.

Demografický vývoj v spoločnosti a odlev študentov na vysoké školy do zahraničia sa podľa slov Duchovičovej v posledných rokoch odráža aj na vývoji počtu študentov UKF v Nitre, najmä v magisterskom stupni štúdia.

„Zaznamenali sme síce medziročne mierne sa zvyšujúci počet uchádzačov o štúdium a celkový počet študentov bakalárskeho štúdia, avšak celkový počet zapísaných študentov oproti minulému roku je nižší približne o štyri percentá,“ zhodnotila.

Stabilne najväčší záujem zo strany študentov je o programy zamerané na informatiku, manažment cestovného ruchu, marketingovú komunikáciu a reklamu, cudzie jazyky, najmä prekladateľstvo a tlmočníctvo, žurnalistiku, o programy predškolská a elementárna pedagogika, psychológia, šport, etika, biológia, ošetrovateľstvo či urgentná zdravotná starostlivosť.

Televízia Nitrička

Forgot Password