Na UKF otestovali online skúšky

Pred vyhlásením výsledku pošlú SMS.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Skúšanie formou videokonferencie je v súčasnosti bezpečné. Viaceré vysoké školy si už priebeh „koronaskúšok“ otestovali. Ide o tému, ktorá je podľa Univerzity Konštantína Filozofa živá aj medzi miestnymi a dochádzajúcimi študentmi.

Jedna z katedier univerzity mala možnosť videokonferenciu otestovať.

„Prvou lastovičkou v tomto smere je Katedra informatiky, ktorá 9. apríla 2020 zorganizovala dizertačné skúšky, pozostávajúce z obhajoby písomnej práce a zo štátnej skúšky,“ informuje Jana Krajčovičová z Oddelenia médií UKF. Skúšanými boli dvaja študenti. Techniku a zdieľanie prezentácie si pre istotu vyskúšali dva dni pred termínom. Na online prenos bol využitý portál, ktorý katedra používa aj pri online vyučovaní.

Hlavná budova UKF (archív)

Jednou zo skúšaných bola doktorandka Nika Klimová, ktorá sa v záverečnej práci zaoberá profesijnými zručnosťami budúcich učiteľov informatiky. Počas obhajoby zdieľala obrazovku, kde mala prezentáciu a počas toho rozprávala. Potom jej školiteľka ústne zadala otázku a študetka odpovedala so zapnutou kamerou. „Nasledovala neverejná časť, kedy som sa musela odpojiť a komisia vyhodnocovala môj výkon. Pripojila som sa po tom, čo som dostala SMS od predsedu komisie. Vtedy som sa dozvedela výsledok.” vysvetľuje ďalší postup Nika Klimová.

Výhodou je, že netreba pre štátnice cestovať, na druhej strane však chýba interakcia s komisiou.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

„Nemala som spätnú väzbu, lebo keď prezentujem štandardne, z mimiky komisie alebo publika sa dá veľa vyčítať, vidím, či sú zaujatí alebo znudení, či súhlasia alebo nie,”  vraví mladá informatička. Videla predsedu komisie, keď rozprával a skúšajúceho počas štátnic, inak členov komisie evidovala, keď boli online ako mená. Napriek tomu hodnotí online formu obhajoby dobre. „Asi ako každý študent, aj ja som rada, že už mám po štátniciach. A som so sebou spokojná, štátnice prebehli úspešne, bola som ohodnotená výslednou známkou A,” dodala Nika.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password