Na UKF chce študovať stále viac zahraničných študentov

Záujme študovať na nitrianskej univerzite aj tento rok prejavili stovky študentov zo zahraničia. Neodradila ich ani pandémia.

O štúdium na nitrianskej UKF podľa prorektorky pre vzdelávanie Jany Duchovičovej prejavilo tento rok v prvkom kole prijímacieho konania záujem 365 zahraničných uchádzačov. „Po odpočítaní duplicitných prihlášok a prijatí s predpokladom zápisu len na jeden program sú reálne počty prijatých študentov 233 na bakalársky stupeň a 48 na magisterský stupeň štúdia,“ vysvetľuje prorektorka pre vzdelávanie UKF.

Záujem študentov zo zahraničia sa oproti minulým rokom zvýšil.

Stalo sa tak aj napriek hluchému obdobiu, ktoré spôsobila koronakríza a opatrenia s ňou spojené. Na budúci akademický rok poslali prihlášky na niektorú z piatich fakúlt UKF študenti z 11 krajín. Najvyšší počet záujemcov pochádza z Ukrajiny, Ruska a Srbska, no záujem prejavili aj študenti z Bieloruska, Chorvátska, Česka, Kazachstanu, Maďarska, Nigérie, Rumunska a Turecka.

Od domácich študentov prišlo na nadchádzajúci akademický rok viac ako 4 tisíc prihlášok.

O prvý stupeň vysokoškolského štúdia na UKF má podľa Duchovičovej záujem 3 251 interných a 387 externých uchádzačov. Stav záujemcov podľa počtu zaevidovaných prihlášok na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na UKF je ku koncu mája 862 na dennú formu a 222 na externú formu štúdia. „Celkové počty prijatých domácich i zahraničných študentov na nový akademický rok 2020/21 sa ešte, samozrejme, budú meniť. Počítame s tým, že sa zvýšia, keďže do 15. augusta 2020 stále prebieha 2. kolo prijímacieho konania,“ doplnila prorektorka pre vzdelávanie na UKF.

Študenti, ktorí sa doteraz nerozhodli, tak majú stále možnosť prihlásiť sa na niektorý zo študijných programov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá sa chváli viac ako 60 ročnou tradíciou vysokoškolského vzdelávania.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password