Na streche mestského úradu v Šali pribudnú fotovoltické panely

Budova Mestského úradu v Šali bude prvou verejnou budovou v meste, na ktorej budú nainštalované fotovoltické panely na výrobu elektrickej energie.

Mesto na realizáciu projektu získalo viac ako 77.000 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR a sprostredkovateľským orgánom Slovenská inovačná a energetická agentúra, informovala hovorkyňa mesta Erika Kollerová.

Budova mestského úradu prešla kompletnou rekonštrukciou v roku 2018 v rámci projektu zníženia energetickej náročnosti objektu.

Rekonštrukcia si vyžiadala 1,8 milióna eur, z toho 1,5 milióna eur tvoril nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Samospráva sa na rekonštrukcii podieľala sumou 300.000 eur.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password