Na SPU prebiehajú historicky prvé online štátnice

Štátne skúšky inžinierskeho stupňa začali 15. júna. Pre všetky študijné programy sa konajú online.

Online skúšky zatiaľ prebiehajú na štyroch fakultách Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na ďalších dvoch začnú online skúšky budúci týždeň. Na SPU najskôr realizovali dotazníkový prieskum, v ktorom zisťovali možnosti študentov absolvovať štátnice z domáceho prostredia.

Viac ako 85 percent študentov sa vyjadrilo, že chce absolvovať štátne skúšky online.

Aj napriek tomu, že pre mnohých pedagógov, ako aj študentov, ide o novú skúsenosť, uvítala to väčšina z nich a na online štátnice sú pripravení,“ povedal prorektor pre vzdelávanie Milan Šimko. Veľmi dôležitú úlohu podľa neho počas elektronického skúšania zohrávajú administrátori, ktorí zodpovedajú za technickú podporu: „Celý minulý týždeň testovali spojenie so študentmi, pomáhali im nahrávať prezentácie záverečných prác.“

Foto: SPU Nitra

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov absolvovalo v priebehu týždňa štátnice 207 študentov, z toho 164 online a 43 prezenčne.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva vyskúšala celkovo 134 študentov, z nich 127 elektronicky a sedem prezenčne. Veľkou výhodou podľa Alici Bobkovej, prodekanky pre vzdelávanie, je možnosť lepšie sa zorientovať v problematike a vopred si pripraviť otázky pre študentov. Vďaka tejto príprave je priebeh skúšok lepšie štruktúrovaný a ešte dôslednejší ako obvykle,“ povedala Bobková. Študenti si podľa nej uvedomujú vážnosť situácie a zodpovedne k nej pristupujú, za čo je na nich hrdá.

Foto: SPU Nitra

Na Fakulte ekonomicky a manažmentu absolvovalo štátnice 340 študentov, z nich len 15 prezenčne. Máme vytvorenú príjemnú atmosféru, výborné pripojenie, takže mala som pocit, že študentka, ktorá práve odpovedala, sedí v miestnosti spolu s nami,“ opísala dekanka Elena Horská a podotkla, že doteraz sa o svete online veľa hovorilo, ale menej realizovalo. „Za uplynulé mesiace sme však všetci boli nútení do neho vhupnúť a veľmi veľa sme sa naučili. Je to novodobá realita,“ uzavrela Horská.

Foto: SPU NItra

Štátne skúšky absolvovalo aj 240 študentov Technickej fakulty. Online formu si zvolilo 220 študentov, prezenčne na fakulte vyskúšali 20 poslucháčov. „Mali sme veľkú výhodu, že pred mesiacom sme uskutočnili študentskú vedeckú konferenciu systémom online. To bola pre nás generálka, ako sa pripraviť na štátnice,“ dodal dekan Roman Gálik. Novinkou na TF je aj to, že tento rok za predsedov komisií prizvali odborníkov z praxe, ktorí pôsobia v Nitre a blízkom okolí. Podľa univerzity ide väčšinou o úspešných absolventov fakulty, ktorých za predsedov komisie schválila Vedecká rada TF.  

Foto: SPU Nitra

Študentov Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva čakajú online štátne skúšky budúci týždeň.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password