Na Slovensku začala plošná vakcinácia líšok

Štyridsiata prvá kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote prebieha od pondelka 20. apríla do štvrtka 30. apríla.

Celkovo by malo byť na území Slovenska letecky rozmiestnených 363 480 vakcinačných návnad LYSVULPEN por. a. u. v. „Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktorú sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave,“ informuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Návnadová hmota (Zdroj: MPRV SR)

Agrorezort žiada ľudí, ktorí sa v týchto dňoch vyskytujú v prírode, aby boli obozretní a návnadám sa vyhli.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa však obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ich hneď umyť vodou a mydlom. „Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie,“ upozorňuje agrorezort. V prípade nálezu takejto vakcíny rezort odporúča vyvarovať sa akýmkoľvek pokusom manipulácie a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu návnady. Ministerstvo preto apeluje na občanov s prosbou, aby svoj pohyb v predmetných lokalitách na pár dní obmedzili a zdržiavali sa viac v blízkosti zastaveného územia.

Návnadová hmota (Zdroj: MPRV SR)

Zvlášť obozretní počas prechádzky v prírode by mali byť majitelia psov.

Orálna vakcinácia líšok proti bestone sa na území SR úspešne realizuje od roku 1994. Besnota tu bola naposledy diagnostikovaná v roku 2015 a od roku 2018 má Slovenská republika štatút krajiny bez výskytu besnoty. Vakcinácia sa tak naďalej vykonáva vzhľadom na nákazovú situáciu v susedných krajinách. Za krajiny bez výskytu besnosty sú pritom považované aj Česká republika a Rakúsko, v Maďarsku je situácia podľa MPRV priaznivá. Na základe týchto informácií sa letecká pokládka vykonáva najmä v Žilinskom kraji, na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a na území celého Prešovského a Košického kraja.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password