Na Slovensku sa prvý raz od februára uskutočňuje hlasitá skúška sirén

Prvý raz od vypuknutia vojny na Ukrajine bude skúška sirén opäť hlasitá.

Obr. ilustračný: Pixabay.com

Hlasitá skúška sa koná 9. decembra o 12. hodine. Signály sirén naznačujú rôzne ohrozenia, Ministerstvo vnútra SR pripomína ich prehľad.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva naznačuje dvojminútový stály tón sirén, sprevádzaný hovorenou informáciou: „Pozor, skúška sirén“ a „Koniec skúšky sirén“.

„Preskúšavanie na starších elektromotorických sirénach je spravidla každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 h. Na elektronických sirén sa vykonáva hlasitá skúška dvakrát ročne, spravidla v júni a decembri, v ostatných mesiacoch sa realizuje tichá skúška,“ vysvetľuje rezort vnútra.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Varovné signály na varovanie obyvateľstva sa spúšťajú mimo doby pravidelného preskúšania, keď hrozí, alebo vznikla mimoriadna udalosť. „Podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím varuje, pričom súčasťou signálu je aj hovorená informácia o konkrétnom type mimoriadnej udalosti,“ informuje rezort.

  • Všeobecné ohrozenie naznačuje dvojminútový kolísavý tón sirén napríklad pri chemickej, radiačnej alebo aj teroristickej hrozbe.
  • Ohrozenie ničivých účinkov vody naznačuje šesťminútový stály tón.
  • Dvojminútový stály tón sirén značí koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Televízia Nitrička

Forgot Password