Na problémovom úseku cesty vznikne kruhový objazd

Obyvatelia Nitry sa dočkajú zlepšenia dopravnej situácie na križovatke pri zjazde z R1 Nitra juh.

Z dôvodu nevyhovujúceho stavu na danom úseku cesty zvolal Nitriansky samosprávny kraj ešte koncom apríla rokovanie so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR

„Táto križovatka je najviac zaťažovaná práve vozidlami prichádzajúcimi z rýchlostnej cesty R1 a vozidlami napájajúcimi sa na rýchlostnú cestu R1 a preto spadá riešenie nevyhovujúceho stavu križovatky pod Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Proces prípravy, realizácie a samotného financovanie je v ich kompetencii. V rámci doriešenia tejto situácie z hľadiska stavebno-technického by bolo najvhodnejšie vybudovanie turbookružnej križovatky,“ povedala Oľga Prekopová, hovorkyňa predsedu NSK.  

Na základe výsledkov tohto rokovania požiadal NSK o naliehavé riešenie nevyhovujúcej dopravnej situácie. Predseda NSK Milan Belica jednal priamo s ministrom dopravy a výstavby SR Árpádom Érsekom. Do rokovaní sa zapojil aj poslanec NR SR Martin Nemky.

„Myslím si, že konečne sme našli riešenie ako v mene Ministerstva dopravy, tak aj Nitrianskeho samosprávneho kraja a určite aj obyvateľov, resp. návštevníkov nášho mesta Nitra,“ vyjadril sa Martin Nemky.

Podľa slov Martina Nemkyho zaradilo Ministerstvo dopravy výstavbu tohto kruhového objazdu medzi päť priorít svojho rozpočtu. O samotnom rozpočte sa bude v Národnej rade SR hlasovať koncom kalendárneho roka 2019.

Zdroj foto: Martin Nemky – poslanec NR SR

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password