Na Orechovom dvore chcú zaviesť novinku

Zavedením predplatných vodomerov chcú predísť nedoplatkom.

Montáž predplatných vodomerov na Orechovom dvore navrhla Komisia mestského zastupiteľstva pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia v Nitre. Financovať by sa mali z nájomného obyvateľov žijúcich na spomínanom mieste.

S ich inštaláciou by sa malo začať už počas letných mesiacov. „Cena za jeden vodomer sa pohybuje cca 169 eur plus DPH a k tomu čipové karty, čítacie zariadenie, software,“ informovala predsedníčka komisie Anna Šmehilová.

Podľa jej slov patrí inštalácia vodomerov na Orechovom dvore medzi aktívne opatrenia mesta. Prostredníctvom nich chcú predchádzať nedoplatkom jeho obyvateľov na vode.

„Jedná sa o novinku v oblasti manažmentu spotreby vody založenej na princípe hotovostnej platby vopred. Každý obyvateľ odoberajúci vodu má priradenú čípovú kartu, na ktorej má predplatené kredity. Zakúpených bude 61 kusov vodomerov. Vodomery budú inštalované priamo do bytových jednotiek, pokračuje Šmehilová.

Nepriaznivá platobná disciplína nájomcov bytov a s tým súvisiace nedoplatky na nájomnom a službách poskytovaných s užívaním bytov sú opodstatnením pre zavedenie takýchto zákrokov.

Cieľom uvedených zmien je zníženie týchto nedoplatkov a zvýšenie celkovej zodpovednosti nájomcov bytov pri zabezpečovaní svojho bývania. Snažíme sa s odborníkmi hľadať riešenia, ktoré sú spoločensky zodpovedné,“ dodáva Šmehilová.

Výhody týchto vodomerov:

zdroj: Anna Šmehilová

Onedlho by mal byť prístupný aj systém diaľkového odčítania predplatných vodomerov.

foto: ilustračné

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password