Na obrazovky sa vracia televízne vyučovanie

Pokračovanie relácie Školský klub štartuje na televíznej Dvojke už dnes. Nadväzovať bude na vysielanie z jarných mesiacov.

Druhá vlna pandémie koronavírusu opäť spôsobila na Slovensku zatvorenie niektorých škôl. Pre žiakov, ktorí nemajú k dispozícii zariadenia, prostredníctvom ktorých by sa mohli zúčastňovať aspoň online výučby, pripravil Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS a neziskovou organizáciou Indícia televízne vyučovanie.

Relácia Školský klub bude podporovať vyučovanie detí od 11. novembra do 17. decembra.

Na vytvorení koncepcie aj naplnenia obsahu jednotlivých relácií pracovali odborníci školstva z celého Slovenska. Výsledkom sú podľa ministerstva školstva inovatívne a vyvážené vyučovacie hodiny, ktoré v danom predmete prepájajú všetky ročníky prvého stupňa. „Televízne vysielanie je určené najmä tým deťom, ktoré sa nevedia zapojiť do dištančného vzdelávania s využitím digitálnych technológií. Má slúžiť ako pomoc a podpora pre žiakov, ich rodičov a učiteľov,“ objasnila riaditeľka štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Bežné témy autori rozšírili o osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálnu a mediálnu výchovu.

„Rovnako sme do jednotlivých častí zaradili aj úlohy na rozvoj finančnej gramotnosti, či aktuálnu tému ochrany človeka a zdravia,“ opísal výber obsahu Peter Halák, riaditeľ neziskovej organizácie Indícia. Počas netradičného vyučovania malí diváci zažijú i regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru, vďaka ktorej sa zoznámia i s regionálnymi zaujímavosťami.

Každý deň bude venovaný inej oblasti.

Ako ubezpečil Štátny pedagogický ústav, relácia je v súlade s učebnými osnovami. Televízne vyučovanie bude prebiehať od pondelka do štvrtka na Dvojke. To, aký budú mať deti televízny rozvrh, priblížil Vladimír Balko z RTVS: „Pondelok slovenský jazyk, každý utorok vlastiveda, v stredu matematika, štvrtok bude venovaný prírodovedným predmetom. Vysielanie začne vždy o 9. hodine a potrvá 60 minút.“

„Keď nemôžeme ísť do školy my, môže prísť škola k nám!“

Postupne by podľa autorov malo pribudnúť tlmočenie do posunkovej reči aj vyučovanie niektorých tém v rómskom jazyku. „Prostredníctvom vysielania Školského klubu by sme chceli sprístupniť možnosť vzdelávať sa aj v čase prerušeného vyučovania v školách všetkým deťom. Zároveň chceme vytvárať aj podporné materiály pre učiteľov a pre rodičov, ktoré budú nadväzovať na obsah vysielania,“ priblížila ideu projektu Hapalová. Pre tvorbu ďalších častí Školského klubu sú však podľa autorov dôležité i reakcie a podnety učiteľov. Zasielať ich môžu na rovnakú e-mailovú adresu (skolskyklub@ucimenadialku.sk) ako deti splnené úlohy.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password