Na nitrianskej neurológii od júna poskytujú pacientom s pokročilým štádiom Parkinsonovej choroby najnovšiu liečbu

Pacienti z nášho regiónu tak už nemusia cestovať za týmto účelom do Bratislavy.

Neurologická klinika vo Fakultnej nemocnici v Nitre v júni začala liečiť prvú pacientku s Parkinsonovou chorobou duodopovou pumpou. Táto liečba patrí spolu s hlbokou mozgovou stimuláciou a apomorfínovou pumpou medzi najmodernejšie spôsoby liečby pokročilých štádií tohto ochorenia, keď už nepostačuje perorálna liečba.

Parkinsonova choroba patrí medzi tzv. neurodegeneratívne ochorenia mozgu. Biologickou podstatou hlavných motorických príznakov (tras, spomalenie pohybu, porucha koordinácie a stability, stuhnutosť) je nedostatok dopamínu.

„Terapia duodopou spočíva v zavedení tenkej sondy cez brušnú dutinu do žalúdka až do tenkého čreva. Následne sa napojí externá pumpa, ktorá dodáva kontinuálnu dávku levodopy do tenkého čreva a tak výrazným spôsobom zlepší symptómy pokročilej Parkinsonovej choroby,“ popisuje MUDr. Branislav Veselý, PhD., ktorý 81-ročnú pacientku lieči.

Na terapii duodopou sa okrem neurológov podieľa aj tím gastroenterologickej ambulancie.

Liečba pokročilej Parkinsonovej choroby s pomocou duodopovej pumpy bola donedávna doménou len univerzitných pracovísk.

„Vďaka tímu neurológov pod vedením prednostu kliniky MUDr. Gabriela Hajaša, PhD., sa nitrianska neurologická klinika týmto zaradila medzi popredné slovenské pracoviská, ktoré zabezpečujú pre pokročilých parkinsonikov najmodernejšiu liečbu,“ informovala Fakultná nemocnica v Nitre.

Televízia Nitrička

Forgot Password