Na Mostnej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce

Ide o prvú etapu rekonštrukcie chodníka na rohu Kmeťkovej a Mostnej.

Presunutý priechod pre chodcov (Foto: NH)

Na úseku vrátane vjazdu do Ferenitky pribudne nová veľkoformátová žulová dlažba, ktorá nahradí pôvodný zničený asfalt. Konkrétne má ísť o 290 metrov štvorcových dlažby.

„Chodník na Mostnej oživí nový pás zelene, ktorý nadviaže na existujúcu alej okrasných hrušiek na Mostnej,“ uvádza Lenka Mareková z oddelenia komunikácie a propagácie mestského úradu.

Zdroj: Mesto Nitra

Mesto tu chce vysadiť šesť nových okrasných hrušiek Pyrus calleryana Chanticleer‘. Okolie má byť doplnené trvalkami v podraste stromov, cibuľovinami a novým trávnikom.

V pláne sú štyri etapy.

Prebiehajúce práce na Mostnej (Foto: NH)

Obnova chodníka začala v pondelok, kedy vysúťažený zhotoviteľ zariadil stavenisko a osadil dopravné značenie.

„Prosíme, riaďte sa značením a dodržujte stanovené obchádzkové trasy,“ pripomína Mestský úrad v Nitre.

Zdroj: Mesto Nitra

V prvej etape rekonštrukcie bude dočasne posunutý priechod pre chodcov na Kmeťkovej ulici.

O ďalších obchádzkových trasách plánuje mesto priebežne informovať. Práce majú byť hotové najneskôr do 90 dní. Cena rekonštrukcie v hodnote 125 000 bez DPH je hradená z mestského rozpočtu.

Televízia Nitrička

Forgot Password