Na mestskom úrade bude prebiehať výstava Scheerovanie

Milovníci umenia mali možnosť výstavu vidieť počas festivalu Deň Architektúry v Nitre 2021. V januári bude presunutá na mestský úrad.

Reinštalácia výstavy je venovaná tvorbe Michala Maximiliana Scheera v Nitre pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia. Experimentálne bádanie kolektívu Združenia architektov Nitry a Nitrianskeho kultúrneho dedičstva bude návštevníkom prístupné vo vestibule úradu v Nitre od 10. do 28. januára 2022 počas otváracích hodín úradu.

Architekt Michal Maximilián Scheer patril medzi významných slovenských architektov modernej architektúry, ktorí tvorili v duchu funkcionalizmu.

Predmetom výstavy je práve Nitra, do ktorej sa presťahoval po nepríjemnej skúsenosti. V 50. rokoch 20. storočia bol uväznený a v Nitre žil až do svojej smrti. „Práve tamojšie pôsobenie predstavuje vrcholné obdobie jeho tvorivej aktivity. V roku 1958 navrhol prvý Smerný územný plán mesta a urbanistické riešenia sídliska. Za obytný dom v Párovciach získal v roku 1965 Cenu Dušana Jurkoviča. Ním naprojektované sídlisko Chrenová I. je tradovaná UNESCO pamiatka. Podieľal sa tiež na tvorbe väčších obytných súborov na Štúrovej ulici a na Predmostí,“ uviedlo mesto na svojej stránke.

Okrem Ceny Dušana Jurkoviča dostal aj štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu. Spolok architektov Slovenska mu v roku 1992 udelil Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo.

V roku 1994 sa stal čestným občanom Nitry – mesto Scheera ocenilo za celoživotnú tvorivú prácu, za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej architektúry a urbanizmu a za vrúcny vzťah k mestu.

Televízia Nitrička

Forgot Password