Na Martinskom vrchu prepájaním átrií pokračujú rekonštrukčné práce

Premena bývalých kasárni na Kreatívne centrum Nitra bude po prekrytí budov pokračovať najmä v interiéroch.

Foto: archív TV Nitrička

Súčasťou prepájania átrií medzi budovami sú podľa nitrianskej radnice terénne práce, podkladové betóny, hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy či rozvody kanalizácie. Práce sa týkajú aj podrezania muriva, očistenia nosného muriva, domurovania otvorov a prípravy stavebných otvorov.

Podľa Róberta Petríka, manažéra projektu Kreatívneho centra Nitra, je viditeľnou časťou prác budovanie strešných konštrukcií vrátane krytín. „Tým pádom budú zakryté všetky štyri budovy v celom areáli,“ vyjadril sa pred časom pre Televíziu Nitrička.

Po prekrytí budov a po príchode menej priaznivého počasia sa práce presunú najmä do interiérov.

„Ukončenie kompletnej rekonštrukcie je naplánované na koniec roka 2023,“ uvádza magistrát. Súčasťou vyše 15-miliónového projektu prevažne financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu je aj obnova Kina Palaca na Radlinského ulici.

Kreatívne centrum Nitra už niekoľko mesiacov ponúka workshopy pre širokú verejnosť, remeselníkov a umelcov. Stretnutia zatiaľ prebiehajú na rôznych miestach v Nitre, napríklad v priestoroch Mestskej tržnice, Starej vodárne či Kultúrneho bodu.K7.

Televízia Nitrička

Forgot Password