Na Klokočine je potrebné vyrúbať časť zelene, dôvodom sú práce na tepelných rozvodoch

Za povolenie výrubu mesto dostalo finančnú kompenzáciu, smerovať má na obnovu zelene v daných lokalitách.

Odbor životného prostredia informoval, že na najväčšom nitrianskom sídlisku bude realizovaná rekonštrukcia teplovodov. Nitrianska teplárenská spoločnosť práce spustí po skončení tohtoročnej vykurovacej sezóny, vykonávať ich bude firma Metrostav. Pôjde o tretiu etapu povolenej stavby s názvom Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými odovzdávacími stanicami tepla.

Zmeny budú presnejšie prebiehať na Klokočine III, existujúce kotolne tu nahradí centrálny vykurovací systém.

Nitrianska radnica uvádza, že práce si vyžiadajú väčší zásah do mestskej zelene: „Táto stavba si vyžiada výrub 17 stromov, ktoré rástli na Novomeského, Škultétyho, Jedlíkovej, Petzwalovej a Baničovej ulici. Výruby sú plánovane  do konca mesiaca marca 2021“. Ako kompenzáciu za povolenie výrubu mesto dostalo finančnú náhradu v sume spoločenskej hodnoty výrubov.

Odbor životného prostredia uviedol, že financie budú použité na obnovu stromov v daných lokalitách.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password