Na Kalváriu sa vrátili tradičné pobožnosti Krížovej cesty

Na nitriansku Kalváriu sa po dvoch rokoch vrátili tradičné pôstne celomestské pobožnosti Krížovej cesty. Ich absencia bola spôsobená pandémiou a s ňou spojenými opatreniami.

Na prvú pôstnu nedeľu (6.3.) viedol veriacich farár farnosti Nitra – Klokočina, Jozef Tomica spolu so svojimi kaplánmi. Veriaci mali ešte pred samotnou pobožnosťou možnosť zapojiť sa do spoločnej modlitby posvätného ruženca a vypočuť si krátku katechézu.

Venovaná bola aktuálnej téme pod názvom Spoločníci na ceste.

Ich cesta však smerovala na vrchol nitrianskej Kalvárie. Pri jednotlivých zastaveniach Krížovej cesty, ktoré sú aktuálne v stave rekonštrukcie. Veriaci na tomto mieste meditovali a uvažovali nad ich významom pre dejiny spásy. „Na záver pobožnosti zaznela aj spoločná modlitba za ukončenie vojny na Ukrajine,“ informovala farnosť.

Pobožnosti Krížovej cesty na Kalváriu sa budú konať každú pôstnu nedeľu. Vyvrcholia na Veľký Piatok Krížovou cestou ulicami mesta.

Televízia Nitrička

Forgot Password