Na jeseň by mala začať rekonštrukcia Bezpečného žeského domu

Jej cieľom je zvýšenie kapacity bezpečného bývania pre ženy a deti v Nitrianskom kraji z aktuálnych 17 na 32 miest.

Rekonštrukcia by mala byť ukončená do apríla budúceho roka. „Aktuálne máme z opakovaného verejného obstarávania vysúťaženého zhotoviteľa, s ktorým je podpísaná zmluva. V najbližších týždňoch sa uskutoční preberanie staveniska a ešte na jeseň sa začne so samotnou rekonštrukciou,“ potvrdil zástupca primátora Nitry Miloslav Špoták.

Oprava objektu je podporená z nórskych grantov sumou 509.369 eur a sumou 89.889 eur zo štátneho rozpočtu SR. Celková výška projektového grantu predstavuje 599.258 eur. Celkové oprávnené výdavky boli pôvodne vyčíslené na 611.488 eur, spolufinancovanie mesta Nitra predstavovalo 12.230 eur. Podľa slov Špotáka sa však zvýšenie cien v stavebníctve prejavilo aj na výške konečnej sumy z verejného obstarávania, ktorá je o zhruba 40.000 eur vyššia oproti pôvodnej.

„Tieto financie už schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí,“ skonštatoval viceprimátor.

Podľa slov Mariany Kováčovej, riaditeľky neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá Bezpečný ženský dom prevádzkuje, nebude kapacita domu postačovať ani po jeho rozšírení.

„Len pre Nitriansky kraj by mala byť tá kapacita niekoľkonásobne vyššia,“ poznamenala.

Počet klientov v zariadení každoročne narastá, na čom má podiel aj zvyšujúca sa osveta a informovanosť. Centrum Slniečko len za minulý rok pomohlo zhruba 300 obetiam domáceho násilia. Bezpečný ženský dom funguje v Nitre od roku 2015, ročne sa v ňom vystrieda 50 až 60 žien s deťmi.

Väčšina z nich je z Nitrianskeho kraja, v prípade potreby však Slniečko pomáha aj ženám z iných krajov Slovenska.

Centrum Slniečko sa venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia viac ako 23 rokov. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí pri legislatívnych úpravách.

Televízia Nitrička

Forgot Password