Na internátoch SPU zostávajú len zahraniční študenti a doktorandi

Ubytovávanie študentov na internátoch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre je zrušené.

V súčasnosti sú v študentských domovoch SPU ubytovaní len doktorandi a zahraniční študenti. „Doteraz prebiehala len dištančná metóda výučby, študenti našej univerzity sa preto na internátoch zatiaľ neubytovávali. Vedenie SPU rozhodlo, že dištančná metóda bude pokračovať až do skončenia zimného semestra,“ potvrdila hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová. 

Krátkodobé ubytovanie bude umožnené len za účelom riešenia záverečnej práce, ktorá si vyžaduje prítomnosť študenta.

Jedná sa napríklad o vykonávanie pokusov či laboratórnych meraní, ďalej za účelom vykonávania praxe a organizovanej skupinovej výučby, ak si to povaha predmetu nevyhnutne vyžaduje. Podľa Chosraviovej súčasná situácia bude pre univerzitu znamenať výpadky príjmov za ubytovanie študentov, hostí, návštev. „Táto situácia ovplyvňuje aj výdaj stravy, organizovanie konferencií, školení, prenájom kongresového centra,“ skonštatovala. Zahraniční študenti ubytovaní na internátoch SPU môžu zvážiť, či na nich zostanú, alebo odcestujú domov. Neplatí však pre nich povinnosť opustiť internáty. Študentský domov Poľnohospodár je v súčasnosti v prípade potreby zariadením pre domácu izoláciu výlučne zahraničných študentov SPU a takto zostane fungovať aj naďalej. Univerzita mala pozitívne testovaných dvoch zahraničných študentov, ďalší k nim nepribudli. Pozitívne testovaný nebol nikto z pedagógov SPU.

Televízia Nitrička

Forgot Password