Na Hornozoborskej ulici v Nitre po ukončení opráv obnovia dopravu

Na Hornozoborskej ulici sa vykonávala oprava vodovodného potrubia, zároveň tu prebiehala rekonštrukcia viac ako 3000 štvorcových metrov plochy. Po ukončení prác sa obmedzená doprava, vrátane mestskej autobusovej dopravy, od 12. augusta 2021 obnoví.

foto ilustračná: archív TV Nitrička

„Obnovia sa štandardné trasy dotknutých liniek platné pred 3.5.2021,“ uvádza portál imhd.sk.

Opravu mestskej cesty v lokalite napojenia na Kláštorskú vykonávalo mesto Nitra v spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Práce sa podľa vyjadrenia nitrianskej radnice podarilo ukončiť skôr, pôvodný termín bol koniec augusta. Vyžiadali si investíciu v sume 57 719 €.

Zmena v doprave sa týka liniek mestskej autobusovej dopravy 9, 10 a 25.

Linka 10 pôjde opäť obojsmerne po Panskej doline, pričom namiesto dočasných zastávok Rázcestie Metodova, Metodova, Martinská dolina a Podhájska, zastaví na zastávkach Panská dolina a Drozdí chodník. V období školského vyučovania popoludní nebude zachádzať na zastávku Amfiteáter.

foto ilustračná: pixabay.com

„Žiaci ZŠ Kráľa Svätopluka môžu zo školy domov opäť cestovať kombináciou liniek 9 a 25. Spoje, ktoré boli počas obchádzky dočasne zriadené v dňoch školského vyučovania, už nebudú premávať,“ dopĺňa imhd.sk. Ide o spoje 13.05 hod. a 13.45 hod. zo zastávky Centrum, Mlyny smer Lanovka a o 13.25 hod. a 14.05 hod. zo zastávky Lanovka smer Pod Zoborom.

„Linka 25 bude premávať znova po Jeleneckej, Metodovej a Hornozoborskej, neobslúži dočasné zastávky Vinárske závody, Amfiteáter, ZŠ pod Zoborom, Orgovánová, Muškátová a Úzka,“ informuje imhd.sk.

Namiesto nich sa obnovujú zastávky Rázcestie Panská dolina, Rázcestie Metodova, Rázcestie Moskovská (smer centrum), Moskovská (smer centrum), Metodova, Martinská dolina, Podhájska a Turistická. Z dôvodu väčšej dĺžky štandardnej trasy bude linka zo zastávky Nemocnica Zobor odchádzať o 4 – 5 minút skôr, ako počas obchádzky.

Televízia Nitrička

Forgot Password