Na dištančnú výučbu je treba internet a techniku, nie všetky deti tieto možnosti majú

Prerušenie štandardnej školskej výučby z dôvodu pandémie sa negatívne prejavuje najmä u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Študentka UKF sa rozhodla pomôcť im doučovaním.

„Dištančné vzdelávanie je spravidla nastavené tak, že je nevyhnutné pripojenie na internet a prístup k počítaču či inej technológii v podobe mobilu, tabletu, laptopu. Avšak nie všetky deti majú v rodinnom prostredí takéto vybavenie,“ vraví Viktória Zupková, študentka Univerzity Konštantína Filozofa, ktorá pomáhala práve týmto deťom so zvládaním učiva.

Prerušenie štandardnej školskej výučby z dôvodu pandémie sa negatívne prejavuje najmä u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Tie nemajú doma dostatok možností pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou. Viktória Zupková študuje na UKF sociálne služby a poradenstvo v Ústave romologických štúdií a v rámci memoranda, ktoré uzatvorili vysokoškolské fakulty s ministerstvom školstva, sa rozhodla prispieť k zmierneniu týchto negatívnych vplyvov.

Pridelili jej šesť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým pomáhala hlavne s doučovaním slovenského jazyka.

Z vlastných skúseností hovorí, že deťom veľmi chýbalo učivo z minulého roka, a tak sa im ťažko nabiehalo a spracovávalo nové učivo. Na základnej škole sa vraj tešili, že sa našiel niekto, kto sa nebojí chodiť do terénu. Traja zo šiestich žiakov mali vtedy slabú školskú dochádzku. „Triedna učiteľka videla pokroky už po pár týždňoch a to najmä v dochádzke. Veľké pozitívum bolo, že keď sa v osade roznieslo, že k 3 žiakom chodí individuálne nejaká mladá pani učiteľka, aj ostatné 3 deti boli také zvedavé, že ich to donútilo začať chodiť do školy a plniť si svoju povinnú školskú dochádzku,“ hovorí Viktória.

Deťom pomáhala najmä s čítaním a písaním, snažila sa ich motivovať a na každú hodinu pripravovala materiály a pracovné listy.

V decembri sa s deťmi venovali aktivitám s mikuláškou a vianočnou tematikou. Hodiny mávali spolu vždy pred obedom, preto sa rozprávali aj o obľúbených jedlách. „Spomínali sme aj tradičné rómske jedlá a obohatili ma o to, ako sa robí špeciálna rómska praženica. Radi rozprávali aj o svojich záľubách. Jedno dievča veľmi rado tancuje, mnohokrát mi po hodine aj ukazovala jej tanečné choreografie. Chlapci odpovedali zvyčajne len že si robievajú domáce úlohy a chodia von s kamarátmi,“ opisuje mladá študentka.

Deti trápi, že im doma nemá kto pomáhať s domácimi úlohami.

Teraz výučba opäť prebieha v online priestore, preto Viktrória nedoučuje, ale je v kontakte s triednou učiteľkou, podľa ktorej sa viaceré deti pripájajú na hodiny prostredníctvom MS Teams. „Vypracovávajú si poctivo domáce úlohy, fotia ich a posielajú v plnom rozsahu. Ukazuje sa tu, že ak vieme žiakov dostatočne motivovať, otvoria sa cesty a možnosti k vzdelávaniu,“ dodala Viktória.

foto ilustračné (pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password