Na Chrenovej má pribudnúť skatepark. Porota si pozrela prezentáciu návrhov

Projekty boli hodnotené podľa niekoľkých kritérií.

Nový skatepark má pribudnúť na Nábreží mládeže v mestskej časti Chrenová. V súčasnosti sa rozhoduje, ako budú budúci park vyzerať. Na nitrianskej radnici už prebehla prezentácia návrhov, kde odborná porota hodnotila tri súťažné návrhy. „Predmetom je krajinársko – architektonické riešenie nového verejného priestranstva na Nábreží mládeže, ktoré bude nabádať k sociálnej interakcii pomocou športu,“ uvádza mesto Nitra na sociálnej sieti.

Pripomína, že návrhy musia rešpektovať urbánne prostredie, ale aj nasledovať súčasné architektonické trendy.

Na zváženie sú tiež možnosti zapracovania odkazu na špecifickú lokalitu, v ktorej sa bude park nachádza. Porota hodnotila podľa viacerých kritérií. Jedným z nich je urbanisticko-krajinárske začlenenie do prostredia a architektonické riešenie. Porotcovia sledovali aj environmentálnu stránku projektov s ohľadom na priaznivú mikroklímu a nakladanie s dažďovou vodou. Medzi kritériami je aj funkčné a prevádzkové riešenie ekonomická primeranosť návrhu z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov.

„Predpokladané náklady na zhotovenie skateparku sú 210 000 € s DPH. Súťaž tieto predpokladané náklady overí a bude slúžiť ako indikátor pre ich prípadnú aktualizáciu. Zákazka na realizáciu bude riešená samostatným verejným obstarávaním,“ informuje mesto Nitra.

zdroj: FB Mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password