Na Cabajskej pribudne priechod

O tom, že na Cabajskej ulici v nitrianskej mestskej časti Čermáň je zložitá dopravná situácia najmä pre chodcov, sa hovorí už roky. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti dopravy by mal byť v danej lokalite zriadený priechod. Pred jeho realizáciou však treba splniť určité podmienky.

Odkedy je Cabajská cesta privádzačom na rýchlostnú cestu R1 Pribina, situácia pre chodcov v tejto lokalite je ešte nebezpejčnejšia, a to najmä pri autobusových zastávkach, kde pravidelne prechádzajú ľudia cez cestu. Z iniciatívy odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Nitra a Krajského dopravného inšpektorátu, boli pre zvýšenie bezpečnosti chodcov v blízkosti autobusových zastávok osadené trvalé dopravné značky A-14 Chodci. „Uvedené trvalé dopravné značenie financoval Nitriansky samosprávny kraj a osadenie zrealizovala Regionálna správa a údržba ciest Nitra,“ vyjadril sa Karol Slávik, vedúci odboru CDPK OÚ Nitra.

Priechod pre chodcov v danej lokalite však naďalej chýba.

Bývalé vedenie mesta totiž odmietalo financovať jeho projektovú dokumentáciu a Okresný úrad tvrdil, že na takéto financovanie nemá kompetencie. Situácia sa zrejme pohla. Podľa najnovších zistení mesto Nitra v súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu k priechodu. „Toto vedenie mesta sa rozhodlo, že situáciu musíme riešiť, pretože je naozaj nebezpečná a ohrozuje obyvateľov,“ vyjadril sa Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitra.

Pred jeho samotnou realizáciou je, ale potrebné splniť niekoľko podmienok.

„Pre doriešenie zriadenia nového priechodu pre chodcov je nevyhnutné, aby mesto Nitra zabezpečilo  vypracovanie projektovej dokumentácie a následne požiadalo Okresný úrad Nitra, odbor CDPK  o určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia, pre zriadenie nového priechodu pre chodcov  na ceste II/562 – ul. Cabajská v Nitre,“ oznámil Karol Slávik. Skôr ako dôjde k zriadeniu priechodu, musí mesto spraviť osvetlenie na Cabajskej ulici a tiež prispôsobiť chodníky plánovanému priechodu. Dopravné značenie súvisiace s priechodom bude financovať Nitriansky samosprávny kraj a mesto opraví autobusové zastávky v blízkosti železoobchodu. Máme na to vyčlenených 2460 eur a tieto peniaze sú priamo určené na financovanie opráv týchto dvoch zastávok,“ dodal hovorca mesta.

K projektovej dokumentácii sa ešte budú musieť vyjadriť kompetentné úrady a priechod tiež bude musieť byť zaradený do investičných akcií rozpočtu. Konkrétne termíny teda zatiaľ nie sú známe.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password